BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Pisza z dnia 02 stycznia 2020 r.

wtorek, 7 sty 2020 10:24
w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Pisza z dnia 7 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 10:16
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2020 r.

piątek, 10 sty 2020 08:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 10:12
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:56
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 09:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2020 r.

środa, 22 lip 2020 07:26
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2020 r.

wtorek, 21 sty 2020 12:53
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2020 r.

czwartek, 23 sty 2020 13:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2020 r.

poniedziałek, 5 lut 2120 14:44
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2020 r.

piątek, 31 sty 2020 08:44
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2020 r.

piątek, 31 sty 2020 08:47
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2020 r.

piątek, 31 sty 2020 08:48
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2020 r.

wtorek, 18 lut 2020 14:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - etap II

Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2020 r.

czwartek, 13 lut 2020 08:18
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Piszu.

Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2020 r.

piątek, 21 lut 2020 12:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2020 r.

środa, 11 mar 2020 11:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 08:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem naterenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2020 r.

wtorek, 18 lut 2020 14:45
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Piszu

Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2020 r.

wtorek, 25 lut 2020 12:11
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli za kształcenie nauczycieli w roku 2020, ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2020 oraz wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 12:26
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 26/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 12:30
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 11:39
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - etap II

Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2020 r.

środa, 11 mar 2020 11:22
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Pisza z dnia 03 marca 2020 r.

środa, 4 mar 2020 09:02
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2020 r.

piątek, 12 cze 2020 10:49
w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Pisza z dnia 05 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 12:34
w sprawie powołania Koordynatora gminnego oraz gminnego Zespołu informatycznego, do informatycznej obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 12:40
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Pisz prowadzenia spraw Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 12:42
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania czynności Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 34/20 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 13:03
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym w Gminie Pisz w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 13:14
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych w Gminie Pisz w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 13:15
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli w Gminie Pisz w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 37/20 BURMISTRZA PISZA z dnia 10.03.2020 r.

wtorek, 10 mar 2020 11:31
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na lata 2020 - 2022.

Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 09:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2020 r.

środa, 1 kwi 2020 13:15
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 09:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1640,1624 i 1647 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Bukowej w Piszu”

Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 09:19
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 09:21
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 09:24
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2020 r.

środa, 18 mar 2020 10:15
w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Miejskiego w Piszu przy ul. Młodzieżowej będącego własnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 46/20 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 08:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1738,1713,1786,1696,1697 i 1739 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Dębowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu”,

Zarządzenie Nr 47/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2020 r.

poniedziałek, 23 mar 2020 12:14
w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Pisz na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

Zarządzenie Nr 48/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 12:53
w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2020 r.

środa, 25 mar 2020 12:48
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów podczas wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Piszu

Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 08:47
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2020 r.

poniedziałek, 30 mar 2020 14:15
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2019 rok

Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2020 r.

piątek, 3 kwi 2020 09:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2020 r.

piątek, 3 kwi 2020 09:08
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 09:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2020 r.

poniedziałek, 6 kwi 2020 13:07
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 6 kwi 2020 13:10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 6 kwi 2020 14:11
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 6 kwi 2020 14:16
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2020 r.

środa, 15 kwi 2020 09:11
w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Piszu jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2020 r.

czwartek, 7 maj 2020 13:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2020 r.

czwartek, 7 maj 2020 13:09
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2020 r.

piątek, 8 maj 2020 12:54
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2020 r.

piątek, 8 maj 2020 13:03
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2020 r.

piątek, 15 maj 2020 12:34
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2020 r.

piątek, 15 maj 2020 12:38
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2020 r.

wtorek, 21 kwi 2020 15:11
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Miejskiego w Piszu przy ul. Młodzieżowej będącego własnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 18 maj 2020 12:07
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 18 maj 2020 12:14
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 18 maj 2020 12:26
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 18 maj 2020 12:32
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2019 rok

Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2020 r.

czwartek, 30 kwi 2020 10:37
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej w Gminie Pisz w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 74/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2020 r.

poniedziałek, 18 maj 2020 12:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Ogrodowej w Piszu

Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja2020 r.

niedziela, 26 maj 2120 10:34
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2020 r.

wtorek, 26 maj 2020 10:37
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2020 r.

wtorek, 26 maj 2020 10:40
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2020 r.

piątek, 12 cze 2020 10:54
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2020 r.

piątek, 12 cze 2020 10:58
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2020 r.

piątek, 12 cze 2020 11:00
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2020 r.

piątek, 29 maj 2020 12:43
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pisz za 2019 rok

Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2020 r.

poniedziałek, 1 cze 2020 14:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2020 r.

poniedziałek, 1 cze 2020 15:01
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarzadzenie Nr 84/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2020 r.

środa, 15 lip 2020 12:20
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2020

Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

środa, 3 cze 2020 14:44
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 86/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

środa, 3 cze 2020 14:47
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 87/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

środa, 3 cze 2020 14:59
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 88/20 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2020 r.

piątek, 12 cze 2020 11:16
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu

Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2020 r.

środa, 24 cze 2020 12:27
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Zarządzenie Nr 90/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 11:27
w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Gminnego Zespołu Informatycznego do obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 91/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2020 r.

środa, 17 cze 2020 14:31
w sprawie powołania komisji przetragowej

Zarządzenie Nr 92/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 11:17
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 11:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 10:48
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Piszu osobo odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 10:57
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 96/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 10:58
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 97/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2020 r.

sobota, 20 cze 2020 11:06
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2020 r.

piątek, 19 cze 2020 13:34
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Pisz do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2020 r.

środa, 1 lip 2020 10:46
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 100/20 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2020 r.

środa, 1 lip 2020 08:09
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2020 r.

środa, 1 lip 2020 10:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę oświetlenia parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu

Zarządzenie Nr 102/20 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2020 r.

środa, 1 lip 2020 10:56
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Gminnego Zespołu Informatycznego do obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2020 r.

piątek, 26 cze 2020 07:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2020 r.

piątek, 26 cze 2020 07:46
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 105/20 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2020 r.

piątek, 26 cze 2020 07:48
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 106/20 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2020 r.

środa, 1 lip 2020 08:11
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 107/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2020 r.

wtorek, 14 lip 2020 09:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 108/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2020 r.

wtorek, 14 lip 2020 09:26
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 109/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2020 r.

wtorek, 14 lip 2020 09:29
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 110/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2020 r.

czwartek, 9 lip 2020 09:07
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 111/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2020 r.

czwartek, 9 lip 2020 09:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 112/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2020 r.

czwartek, 9 lip 2020 09:12
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 113/20 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2020 r.

czwartek, 9 lip 2020 08:56
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Maszty

Zarządzenie Nr 114/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2020 r.

wtorek, 14 lip 2020 12:33
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 lipca 2020 r.

środa, 5 sie 2020 11:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 lipca 2020 r.

poniedziałek, 20 lip 2020 12:18
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 117/20 Burmistrza Pisza z dnia 20 lipca 2020 r.

piątek, 7 sie 2020 08:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 118/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca2020 r.

środa, 22 lip 2020 07:28
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 119/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca 2020 r.

piątek, 7 sie 2020 09:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni ciągów pieszych w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu

Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2020 r.

piątek, 7 sie 2020 09:10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ternie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 121/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2020 r.

czwartek, 6 sie 2020 14:39
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 122/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2020 r.

czwartek, 6 sie 2020 14:40
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 123/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2020 r.

czwartek, 6 sie 2020 15:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 124/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2020 r.

piątek, 7 sie 2020 13:31
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 125/20 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2020 r.

piątek, 7 sie 2020 13:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Wąglickiej w Piszu

Zarządzenie Nr 126/20 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2020 r.

piątek, 7 sie 2020 13:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Jasnej w Piszu

Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2020 r.

wtorek, 11 sie 2020 08:18
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

Zarządzenie Nr 128/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2020 r.

piątek, 18 wrz 2020 12:58
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie Nr 129/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2020 r.

piątek, 14 sie 2020 12:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2020 r.

piątek, 14 sie 2020 12:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2020 r.

środa, 26 sie 2020 13:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 132/20 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2020 r.

środa, 26 sie 2020 13:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 133/20 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2020 r.

środa, 13 sty 2021 10:33
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:28
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2020 r.

środa, 16 wrz 2020 14:17
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2020 r.

środa, 16 wrz 2020 14:28
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2020 r.

poniedziałek, 5 paź 2020 13:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie działki o nr geod.356 obręb Pisz 2

Zarządzenie Nr 138/20 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2020 r.

czwartek, 17 wrz 2020 09:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 139/20 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2020 r.

czwartek, 17 wrz 2020 09:30
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2020 r.

piątek, 18 wrz 2020 13:56
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Wąglik

Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2020 r.

piątek, 2 paź 2020 10:46
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie NR 142/20 Burmistrza Pisz z dnia 22 września 2020 r.

piątek, 25 wrz 2020 10:08
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 143/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2020 r.

piątek, 2 paź 2020 09:10
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021".

Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2020 r.

poniedziałek, 5 paź 2020 13:23
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2020 r.

piątek, 23 paź 2020 13:01
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 146/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2020 r.

poniedziałek, 5 paź 2020 13:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 147/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2020 r.

poniedziałek, 5 paź 2020 13:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 148/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2020 r.

czwartek, 1 paź 2020 15:04
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 11:15
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2020 r.

piątek, 2 paź 2020 10:48
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Wąglik

Zarządzenie Nr 151/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2020 r.

wtorek, 6 paź 2020 10:04
w sprawie określenia ilości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie Nr 152/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2020 r.

poniedziałek, 5 paź 2020 13:47
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Pisz i jej jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Zarządzenie Nr 153/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2020 r.

poniedziałek, 5 paź 2020 14:02
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 154/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 11:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 11:13
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 158/20 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2020 r.

wtorek, 15 paź 2120 08:31
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie Nr 159/20 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2020 r.

czwartek, 15 paź 2020 08:34
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 160/20 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 14:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 161/20 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 14:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 162/20 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 14:14
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2020 r.

piątek, 16 paź 2020 10:27
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Wąglik

Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2020 r.

piątek, 16 paź 2020 10:32
w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 165/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2020 r.

piątek, 23 paź 2020 09:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 166/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2020 r.

piątek, 23 paź 2020 09:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 167/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2020 r.

poniedziałek, 9 lis 2020 08:45
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2020 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 168/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2020 r.

poniedziałek, 9 lis 2020 08:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 169/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2020 r.

poniedziałek, 2 lis 2020 09:12
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 170/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2020 r.

poniedziałek, 16 lis 2020 12:56
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 171/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2020 r.

poniedziałek, 9 lis 2020 08:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi i terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj

Zarządzenie Nr 172/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2020 r.

poniedziałek, 9 lis 2020 08:17
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 175/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada2020 r.

sobota, 16 lis 2120 13:03
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 176/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada2020 r.

poniedziałek, 16 lis 2020 13:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 177/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2020 r.

poniedziałek, 16 lis 2020 13:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 178/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2020 r.

środa, 18 lis 2020 10:21
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2020 r.

czwartek, 12 lis 2020 10:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 w formule zaprojektuj i wybuduj

Zarządzenie Nr 180/20 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2020 r.

środa, 18 lis 2020 12:24
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024

Zarządzenie Nr 181/20 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2020 r.

środa, 18 lis 2020 12:13
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 182/20 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2020 r.

piątek, 20 lis 2020 11:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj

Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2020 r.

poniedziałek, 23 lis 2020 12:41
oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 184/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2020 r.

środa, 13 sty 2021 10:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj

Zarządzenie Nr 185/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 12:14
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 186/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 12:18
w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 187/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 12:21
w sprawie projektu planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 188/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2020 r.

wtorek, 24 lis 2020 09:00
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 189/20 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2020 r.

wtorek, 24 lis 2020 09:03
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 190/20 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 12:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 191/20 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 11:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 192/20 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 11:47
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 193/20 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2020 r.

piątek, 27 lis 2020 14:24
w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną

Zarządzenie Nr 194/20 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2020 r.

środa, 9 gru 2020 07:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 195/20 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2020 r.

środa, 9 gru 2020 07:43
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej OSP Rostki

Zarządzenie Nr 196/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2020 r.

czwartek, 3 gru 2020 14:52
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 197/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2020 r.

czwartek, 3 gru 2020 14:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 198/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2020 r.

środa, 9 gru 2020 08:02
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 199/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2020 r.

czwartek, 3 gru 2020 14:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 200/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2020 r.

środa, 9 gru 2020 08:09
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 201/20 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2020 r.

środa, 13 sty 2021 10:44
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 202/20 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2020 r.

środa, 9 gru 2020 08:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 203/20 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 11:05
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 204/20 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2020 r.

środa, 30 gru 2020 11:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 205/20 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2020 r.

środa, 30 gru 2020 11:00
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 206/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2020 r.

środa, 13 sty 2021 10:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 207/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 14 gru 2020 09:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 208/20 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 14 gru 2020 09:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 209/20 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2020 r.

środa, 30 gru 2020 10:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1391,1305, 1279 i 1292 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Suwalskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Piwnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Smoczej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Żytniej w Piszu”

Zarządzenie Nr 211/2020 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2020 r.

wtorek, 29 gru 2020 11:36
zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 212/20 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2020 r.

środa, 23 gru 2020 14:13
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Pisz

Zarządzenie Nr 214/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2020 r.

środa, 23 gru 2020 14:17
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 215/20 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2020 r.

środa, 23 gru 2020 14:24
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 216/20 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2020 r.

środa, 23 gru 2020 14:27
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 217/20 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2020 r.

środa, 23 gru 2020 14:39
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 218/20 Burmistrza Pisza z dnia 24 grudnia 2020 r.

czwartek, 7 sty 2021 07:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2021 r.

Zarządzenie Nr 219/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 220/20 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

Zarządzenie Nr 221/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:19
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 222/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:25
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 223/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:30
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 224/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”

Zarządzenie Nr 225/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 226/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 10:55
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 227/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2020 r.

czwartek, 7 sty 2021 07:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 228/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2020 r.

czwartek, 28 sty 2021 11:11
w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 229/20 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:42
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 230/20 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 231/20 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:46
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku

Zarządzenie Nr 232/20 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 7 mar 2022 09:00
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu