BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2013 r.

piątek, 4 sty 2013 12:18
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 2/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2013 r.

poniedziałek, 30 gru 2013 12:45
w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zarządzenie Nr 3/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2013 r.

piątek, 4 sty 2013 13:22
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2013 r.

piątek, 4 sty 2013 13:25
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 5/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2013 r.

piątek, 4 sty 2013 13:28
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 6/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2013 r.

piątek, 4 sty 2013 13:30
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 7/13 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2013 r.

wtorek, 5 mar 2013 13:17
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 8/13 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2013 r.

środa, 16 sty 2013 08:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2013 r.

wtorek, 22 sty 2013 09:50
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/13 Burmistza Pisza z dnia 17 stycznia 2013 r.

czwartek, 31 sty 2013 13:42
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2013 rok

Zarządzenie Nr 11/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2013 r.

środa, 23 sty 2013 13:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na EKO-Plażę – remont pomostu oraz zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś

Zarządzenie Nr 12/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2013 r.

wtorek, 5 lut 2013 09:52
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Snopki.

Zarządzenie Nr 13/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2013 r.

piątek, 25 sty 2013 11:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2013 r.

piątek, 1 lut 2013 11:22
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 16/13 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2013 r.

piątek, 8 lut 2013 12:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 17/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2013 r.

piątek, 15 lut 2013 10:44
w sprawie zatwierdzenia wzoru biletu opłaty targowej

Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2013 r.

piątek, 15 lut 2013 12:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 19/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2013 r.

wtorek, 5 mar 2013 13:10
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych XIX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 20/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2013 r.

wtorek, 5 mar 2013 13:06
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2013.

Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2013 r.

środa, 27 lut 2013 10:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2013 r.

wtorek, 26 lut 2013 13:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2013 r.

piątek, 8 mar 2013 10:59
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 24/13 Burmistrza Pisza z dnia 05 marca 2013 r.

czwartek, 18 kwi 2013 11:44
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 25/13 Burmistza Pisza z dnia 15 marca 2013 r.

poniedziałek, 18 mar 2013 13:39
w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych włączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz zmian w funduszu.

Zarządzenie Nr 26/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2013 r.

wtorek, 26 mar 2013 10:35
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 27/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r.

wtorek, 26 mar 2013 11:26
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r.

poniedziałek, 9 wrz 2013 12:04
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 29/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2013 r.

czwartek, 28 mar 2013 09:09
w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2013 r.

piątek, 29 mar 2013 12:18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 31/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2013 r.

środa, 10 kwi 2013 09:35
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 32/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2013 r.

czwartek, 4 kwi 2013 08:24
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 33/13 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2013 r.

czwartek, 18 kwi 2013 11:39
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 34/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2013 r.

wtorek, 9 kwi 2013 13:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Liskach

Zarządzenie Nr 35/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2013 r.

piątek, 12 kwi 2013 13:00
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2013 r.

piątek, 12 kwi 2013 12:57
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/13 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2013 r.

wtorek, 23 kwi 2013 08:23
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 38/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2013 r.

poniedziałek, 22 kwi 2013 11:23
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

wtorek, 23 kwi 2013 13:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 40/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2013 r.

poniedziałek, 29 kwi 2013 15:05
w spawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2013 r.

środa, 15 maj 2013 11:54
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2013 r.

wtorek, 21 maj 2013 13:48
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2013 r.

czwartek, 9 maj 2013 10:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na renowację budynku Ratusza w Piszu

Zarządzenie Nr 44/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2013 r.

poniedziałek, 30 gru 2013 12:47
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 45/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2013 r.

poniedziałek, 30 gru 2013 12:49
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 46/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2013 r.

poniedziałek, 30 gru 2013 12:51
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2013 r.

czwartek, 23 maj 2013 09:09
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Kociołek Szlachecki.

ZARZĄDZENIE Nr 48/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2013 r.

czwartek, 23 maj 2013 13:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo - zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2013 r.

wtorek, 28 maj 2013 12:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 50/13 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2013 r.

poniedziałek, 10 cze 2013 13:33
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 czerwca 2013 r.

wtorek, 4 cze 2013 14:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 czerwca 2013 r.

wtorek, 4 cze 2013 13:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r.

czwartek, 6 cze 2013 15:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszy pomysł biznesowy.

Zarządzenie Nr 54/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 10 cze 2013 12:52
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 9 wrz 2013 12:21
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 56/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2013 r.

środa, 12 cze 2013 12:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na oznakowanie lokalu Informacji Turystycznej w Piszu

Zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2013 r.

środa, 26 cze 2013 14:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 58/13 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 13:01
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 9 wrz 2013 10:06
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 60/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2013 r.

piątek, 5 lip 2013 10:03
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 61/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2013 r.

wtorek, 25 cze 2013 08:40
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 62/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2013 r.

wtorek, 25 cze 2013 12:04
w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 63/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2013 r.

wtorek, 25 cze 2013 12:11
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 64/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2013 r.

wtorek, 16 lip 2013 08:14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 65/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 1 lip 2013 09:28
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 66/13 Burmistrza Pisza z dnia 01 lipca 2013 r.

wtorek, 2 lip 2013 13:46
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 67/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 lipca 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 08:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 68/13 Burmistrza Pisza z dnia 08 lipca 2013 r.

środa, 24 lip 2013 15:00
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 10 lipca 2013 r.

poniedziałek, 23 gru 2013 08:40
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 70/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2013 r.

piątek, 12 lip 2013 14:24
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stare Uściany

Zarządzenie Nr 71/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2013 r.

piątek, 12 lip 2013 14:28
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Nowe Uściany

Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2013 r.

piątek, 12 lip 2013 14:29
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Jeże dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Dłutowo, rodzaj wieś, gmina Pisz

Zarządzenie Nr 73/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2013 r.

środa, 17 lip 2013 11:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2013 r.

środa, 17 lip 2013 14:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17

Zarządzenie Nr 75/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2013 r.

piątek, 19 lip 2013 11:39
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2013 r.

piątek, 19 lip 2013 11:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2013 r.

piątek, 19 lip 2013 11:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2013 r.

poniedziałek, 22 lip 2013 12:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 lipca 2013 r.

piątek, 2 sie 2013 11:04
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2013 r.

poniedziałek, 29 lip 2013 07:39
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy pomysł biznesowy

Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Pisza z dnia 05 sierpnia 2013 r.

środa, 14 sie 2013 08:21
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 82/13 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2013 r.

środa, 14 sie 2013 08:24
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r.

środa, 25 wrz 2013 13:28
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 84/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 08:53
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 85/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2013 r.

czwartek, 22 sie 2013 13:29
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2013 r.

czwartek, 22 sie 2013 13:33
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 87/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2013 r.

czwartek, 22 sie 2013 13:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 88/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2013 r.

czwartek, 22 sie 2013 13:24
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2013 r.

poniedziałek, 9 wrz 2013 10:15
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2013 r.

poniedziałek, 9 wrz 2013 10:17
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 91 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 22 sierpnia 2013 r.

poniedziałek, 23 gru 2013 08:35
w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 92/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2013 r.

piątek, 23 sie 2013 11:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 93/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2013 r.

środa, 28 sie 2013 12:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na działkach o nr geod. 1394, 1395, 403/9, 414/14 przy ul. 1 Maja w Piszu

Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2013 r.

poniedziałek, 2 wrz 2013 08:41
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Zarządzenie Nr 95/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 09:10
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2013 r.

czwartek, 19 wrz 2013 13:54
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 97/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r.

poniedziałek, 2 wrz 2013 14:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 98/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r.

czwartek, 5 wrz 2013 13:54
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 99/13 Burmistrza Pisza z dnia 10 września 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 09:13
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 100/13 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2013 r.

czwartek, 2 sty 2014 10:33
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 101/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2013 r.

środa, 25 wrz 2013 13:31
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Zarządzenie Nr 102/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 09:18
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

czwartek, 3 paź 2013 10:51
w sprawie powołania stałej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 104/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 12:19
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

czwartek, 10 paź 2013 10:34
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 106/13 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2013 r.

środa, 2 paź 2013 14:36
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 107/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r.

wtorek, 1 paź 2013 09:54
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r.

wtorek, 1 paź 2013 14:44
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 109/13 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2013 r.

poniedziałek, 30 gru 2013 12:49
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów.

Zarządzenie Nr 110/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2013 r.

środa, 2 paź 2013 13:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 111/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2013 r.

poniedziałek, 7 paź 2013 09:28
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 112/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 04 października 2013 r.

poniedziałek, 7 paź 2013 09:48
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 113/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 12:21
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2013 r.

wtorek, 8 paź 2013 13:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 115 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 10 października 2013 r.

poniedziałek, 23 gru 2013 08:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 116 /13 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 października 2013 r.

wtorek, 15 paź 2013 09:12
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 117/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 08:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:01
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 119/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 120/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:13
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:14
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 123/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:16
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 124/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

wtorek, 22 paź 2013 09:18
w sprawie powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 125 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 14 października 2013 r.

czwartek, 17 paź 2013 07:38
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r.

środa, 16 paź 2013 13:20
w sprawie zmiany Regulaminu „Konkursu na najlepszy pomysł biznesowy”

Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r.

piątek, 18 paź 2013 07:43
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2013 r.

czwartek, 17 paź 2013 12:16
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2013 r.

poniedziałek, 21 paź 2013 13:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2013/2014

Zarządzenie Nr 130/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2013 r.

środa, 6 lis 2013 12:58
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2013 r.

środa, 23 paź 2013 12:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu

Zarządzenie Nr 132/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2013 r.

piątek, 25 paź 2013 11:42
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 133/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2013 r.

czwartek, 2 sty 2014 09:35
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2013 r.

czwartek, 31 paź 2013 11:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014

Zarządzenie Nr 135/13 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2013 r.

poniedziałek, 18 lis 2013 17:57
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 136/13 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2013 r.

piątek, 8 lis 2013 14:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014

Zarządzenie Nr 137/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2013 r.

poniedziałek, 18 lis 2013 18:15
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2014 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 138 /13 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 listopada 2013 r.

czwartek, 14 lis 2013 09:07
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 139/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2013 r.

poniedziałek, 18 lis 2013 18:06
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017

Zarządzenie Nr 140/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2013 r.

piątek, 15 lis 2013 13:02
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 141/13 Burmistrza Pisza z dnia 18 listopada 2013 r.

poniedziałek, 18 lis 2013 14:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014

Zarządzenie Nr 142/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2013 r.

czwartek, 21 lis 2013 10:05
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy pomysł biznesowy

Zarządzenie Nr 143/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2013 r.

środa, 20 lis 2013 12:26
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 144/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2013 r.

wtorek, 26 lis 2013 12:12
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 145/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2013 r.

wtorek, 26 lis 2013 14:47
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 146/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2013 r.

wtorek, 17 gru 2013 13:44
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 147/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2013 r.

wtorek, 3 gru 2013 13:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 148/13 BURMISTRZA PISZA z dnia 03 grudnia 2013 r.

środa, 4 gru 2013 11:01
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 149/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2013 r.

piątek, 6 gru 2013 12:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 150/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 9 gru 2013 15:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 151/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2013 roku

wtorek, 10 gru 2013 07:47
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego "Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę".

Zarządzenie Nr 152/13 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2013 r.

środa, 11 gru 2013 10:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)

Zarządzenie Nr 153/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2013 r.

czwartek, 12 gru 2013 12:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 154/13 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2013 r.

czwartek, 12 gru 2013 12:12
zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2013.

ZARZĄDZENIE Nr 155/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2013 r.

piątek, 13 gru 2013 12:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 156/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2013 r.

piątek, 13 gru 2013 13:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 157/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2013 r.

czwartek, 19 gru 2013 11:44
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 158/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 18 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 23 gru 2013 08:04
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 159/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

czwartek, 2 sty 2014 08:59
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 160/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

czwartek, 2 sty 2014 09:02
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 161/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

czwartek, 2 sty 2014 09:04
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 162/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

piątek, 20 gru 2013 12:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 163/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 grudnia 2013 r.

wtorek, 31 gru 2013 07:56
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2014 roku

Zarządzenie Nr 164/13 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2013 r.

wtorek, 14 sty 2014 14:29
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 165/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2013 r.

piątek, 3 sty 2014 13:36
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz i w Urzędzie Miejskim w Piszu