BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:06

Zarządzenie Nr 3/21 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia2021 r.

środa, 21 kwi 2021 10:08
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/21 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2021 r.

środa, 21 kwi 2021 09:59
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

czwartek, 21 sty 2021 07:31
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

piątek, 22 sty 2021 13:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

piątek, 22 sty 2021 14:00
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

środa, 20 sty 2021 14:40
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 25 sty 2021 14:25
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 12:40
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Sołectwie Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 14:46
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 14:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:12
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.

Zarządzenie Nr 16/21 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2021 r.

poniedziałek, 3 mar 2121 13:15
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 12:51
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli za kształcenie nauczycieli w roku 2021, ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2021 oraz wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022

Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:43
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:47
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”

Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:30
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:16
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:13
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 12:59
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2021

Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2021 r.

środa, 24 lut 2021 14:09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2021 r.

wtorek, 2 mar 2021 09:55
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2021 r.

wtorek, 16 mar 2021 12:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2021 r.

niedziela, 16 mar 2121 12:51
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

czwartek, 11 mar 2021 15:00
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

czwartek, 11 mar 2021 15:02
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

piątek, 12 mar 2021 12:37
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

środa, 21 kwi 2021 10:04
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

czwartek, 18 mar 2021 14:26
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2021 r.

czwartek, 29 kwi 2021 14:09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 13:05
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 13:44
w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Piszu jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarzadzenie Nr 37/2021 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 13:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2021 r.

czwartek, 25 mar 2021 15:07
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2021 roku

czwartek, 1 kwi 2021 07:52
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 40/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2021 roku

środa, 31 mar 2021 11:38
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2020 rok

Zarządzenie Nr 41/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:26
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:30
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:35
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 12:33
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 15:13
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2021 r.

czwartek, 29 kwi 2021 14:15
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2021 r.

czwartek, 29 kwi 2021 14:21
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 50/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:35
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:42
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury

Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:43
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 53/21 BURMISTRZA PISZA z dnia 26 kwietnia 2021 r.

wtorek, 27 kwi 2021 13:29
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 13:56
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:00
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:01
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 59/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:09
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:17
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021

Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2021 r.

wtorek, 11 maj 2021 12:19
w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa ogólnego Panu Januszowi Krzysztofowi Puchalskiemu Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2021 r.

piątek, 14 maj 2021 14:09
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej w Gminie Pisz w 2021 roku.