BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:06

Zarządzenie Nr 3/21 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia2021 r.

środa, 21 kwi 2021 10:08
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/21 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2021 r.

środa, 21 kwi 2021 09:59
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

czwartek, 21 sty 2021 07:31
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

piątek, 22 sty 2021 13:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

piątek, 22 sty 2021 14:00
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 8/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 12:59
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu"

Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 25 sty 2021 14:25
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 12:40
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Sołectwie Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 14:46
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 14:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:12
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.

Zarządzenie Nr 16/21 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2021 r.

poniedziałek, 3 mar 2121 13:15
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 17/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 12:51
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli za kształcenie nauczycieli w roku 2021, ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2021 oraz wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022

Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:43
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:47
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”

Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:30
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:16
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:13
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 12:59
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2021

Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2021 r.

czwartek, 25 sie 2022 12:08
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2021 r.

środa, 24 lut 2021 14:09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2021 r.

wtorek, 2 mar 2021 09:55
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2021 r.

wtorek, 16 mar 2021 12:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2021 r.

niedziela, 16 mar 2121 12:51
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

czwartek, 11 mar 2021 15:00
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

czwartek, 11 mar 2021 15:02
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

piątek, 12 mar 2021 12:37
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

środa, 21 kwi 2021 10:04
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2021 r.

czwartek, 18 mar 2021 14:26
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2021 r.

czwartek, 29 kwi 2021 14:09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 13:05
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 13:44
w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Piszu jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarzadzenie Nr 37/2021 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 13:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2021 r.

czwartek, 25 mar 2021 15:07
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2021 roku

czwartek, 1 kwi 2021 07:52
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 40/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2021 roku

środa, 31 mar 2021 11:38
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2020 rok

Zarządzenie Nr 41/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:26
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:30
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:35
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 10:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

środa, 14 kwi 2021 12:33
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2021 r.

czwartek, 15 kwi 2021 15:13
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2021 r.

czwartek, 29 kwi 2021 14:15
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2021 r.

czwartek, 29 kwi 2021 14:21
zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Nr 50/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:35
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:42
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury

Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:43
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 53/21 BURMISTRZA PISZA z dnia 26 kwietnia 2021 r.

wtorek, 27 kwi 2021 13:29
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

poniedziałek, 22 lis 2021 13:14
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 55/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2021 r.

poniedziałek, 22 lis 2021 13:19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 13:56
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:00
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:01
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 59/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:09
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

piątek, 30 kwi 2021 14:17
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2021 r.

środa, 5 maj 2021 12:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021

Zarządzenie Nr 63/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 11:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 64/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:00
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2021 r.

wtorek, 11 maj 2021 12:19
w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa ogólnego Panu Januszowi Krzysztofowi Puchalskiemu Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2021 r.

piątek, 14 maj 2021 14:09
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej w Gminie Pisz w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 67/21 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 12:39
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Ciesina

Zarządzenie Nr 68/21 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 12:41
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 69/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Targowiska Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r.

poniedziałek, 24 maj 2021 14:04
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 71/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r.

czwartek, 27 maj 2021 08:58
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2020 rok

Zarządzenie Nr 73/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2021 r.

piątek, 14 cze 2041 09:15
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pisz za 2020 rok

Zarządzenie Nr 74/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 08:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 75/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:02
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:04
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 77/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:06
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 78/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:08
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:11
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:09
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Ciesina

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2021 r.

środa, 9 cze 2021 14:31
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 11:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2021 r.

wtorek, 23 sie 2022 11:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 85/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 12:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 86/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 12:31
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 87/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 12:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 88/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

czwartek, 10 cze 2021 13:50
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 89/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 14 cze 2021 13:59
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 90/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 14 cze 2021 14:02
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 91/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 14 cze 2021 14:13
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 92/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 12:38
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 93/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 12:39
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2021 r.

czwartek, 17 cze 2021 14:42
w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Piszu jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2021 r.

czwartek, 17 cze 2021 14:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 96/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2021 r.

wtorek, 22 cze 2021 14:00
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 97/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2021 r.

wtorek, 22 cze 2021 14:07
w sprawie uzyskiwania informacji o danych osób zamieszczonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Rejestrze z dostępem ograniczonym

Zarządzenie Nr 98/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2021 r.

piątek, 25 cze 2021 07:46
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 99/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:49
w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Piszu jako właściwego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 100/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 101/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 14:41
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 102/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 08:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi gminnej łączącej m. Turowo z m. Turowo Duże”

Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 14:45
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 104/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 14:46
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 105/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:42
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 106/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:38
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

Zarządzenie Nr 107/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:40
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 108/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:31
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Ciesina

Zarządzenie Nr 109/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 cze 2021 07:36
w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 110/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 5 lip 2021 09:36
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2021 r.

czwartek, 1 lip 2021 14:34
w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 112/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2021 r.

czwartek, 1 lip 2021 09:55
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2021 r.

czwartek, 1 lip 2021 09:52
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 114/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2021 r.

czwartek, 1 lip 2021 09:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 115/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 5 lip 2021 09:46
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 116/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 5 lip 2021 09:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 117/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2021 r.

poniedziałek, 5 lip 2021 09:52
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 119/21 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2021 r.

piątek, 2 lip 2021 13:14
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 120/21 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2021 r.

wtorek, 3 sie 2021 12:22
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 121/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2021 r.

poniedziałek, 12 lip 2021 07:57
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2021 r.

poniedziałek, 12 lip 2021 09:24
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 123/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2021 r.

poniedziałek, 12 lip 2021 09:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 124/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2021 r.

wtorek, 13 lip 2021 09:17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 125/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2021 r.

wtorek, 13 lip 2021 09:19
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2021 r.

wtorek, 13 lip 2021 09:22
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 127/21 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2021 r.

wtorek, 13 lip 2021 14:29
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 128/21 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2021 r.

czwartek, 15 lip 2021 13:19
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 129/21 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2021 r.

czwartek, 15 lip 2021 11:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik”

Zarządzenie Nr 130/21 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2021 r.

czwartek, 15 lip 2021 11:11
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 132/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2021 r.

środa, 14 lip 2021 15:00
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 133/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 lipca 2021 r.

poniedziałek, 26 lip 2021 14:18
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 134/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 lipca 2021 r.

poniedziałek, 26 lip 2021 14:13
w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 135/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2021 r.

wtorek, 3 sie 2021 12:14
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 136/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2021 r.

wtorek, 3 sie 2021 12:17
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 137/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2021 r.

wtorek, 10 sie 2021 09:19
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2021 r.

Zarządzenie Nr 138/21 Burmistrza Pisza z dnia 3 sierpnia 2021 r.

wtorek, 3 sie 2021 12:18
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 139/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2021 r.

środa, 11 sie 2021 12:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 140/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2021 r.

wtorek, 10 sie 2021 09:21
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 141/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2021 r.

wtorek, 10 sie 2021 09:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 142/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2021 r.

wtorek, 10 sie 2021 09:28
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 143/21 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2021 r.

wtorek, 17 sie 2021 07:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 77 obręb Trzonki"

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2021 r.

środa, 11 sie 2021 12:35
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Pisz

Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2021 r.

piątek, 27 sie 2021 13:27
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2021 r.

piątek, 27 sie 2021 13:32
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2021 r.

piątek, 27 sie 2021 13:23
w sprawie powołania Zespołu ds. mobbingu w celu rozpatrzenia zawiadomienia o mobbingu

Zarządzenie Nr 148/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

piątek, 27 sie 2021 08:01
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 149/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

poniedziałek, 30 sie 2021 10:34
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 150/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

poniedziałek, 30 sie 2021 10:35
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 151/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

poniedziałek, 30 sie 2021 10:38
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

piątek, 27 sie 2021 14:05
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 153/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2021 r.

poniedziałek, 30 sie 2021 10:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2021 r.

środa, 8 wrz 2021 08:11
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania oceny okresowej pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 155/21 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2021 r.

czwartek, 16 wrz 2021 09:44
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 156/21 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2021 r.

czwartek, 16 wrz 2021 10:01
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Pisza z dnia 6 września 2021 r.

czwartek, 16 wrz 2021 14:03
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2021 r.

czwartek, 16 wrz 2021 13:58
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 159/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:31
w sprawie ilości przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 160/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2021 r.

środa, 6 paź 2021 09:54
w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2021 r.

piątek, 24 wrz 2021 14:11
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 163/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:36
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2021 r.

czwartek, 23 wrz 2021 12:09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 165/21 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2021 r.

poniedziałek, 22 lis 2021 13:26
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 166/21 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:39
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 167/21 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2021 r.

wtorek, 28 wrz 2021 10:44
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Zarządzenie Nr 169/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:46
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 170/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 171/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2021 r.

poniedziałek, 4 paź 2021 10:54
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 172/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2021 r.

środa, 6 paź 2021 09:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 173/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2021 r.

środa, 6 paź 2021 10:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 174/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2021 r.

środa, 6 paź 2021 10:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 175/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 176/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2021 r.

piątek, 8 paź 2021 12:59
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 177/21 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2021 r.

środa, 20 paź 2021 07:27
w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego, Karty audytu wewnętrznego, oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 178/21 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 179/21 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:26
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 180/21 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2021 r.

wtorek, 19 paź 2021 14:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 181/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2021 r.

wtorek, 19 paź 2021 14:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 182/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2021 r.

wtorek, 19 paź 2021 14:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 183/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2021 r.

wtorek, 19 paź 2021 14:32
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 184/21 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2021 r.

wtorek, 19 paź 2021 14:36
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 185/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2021 r.

środa, 20 paź 2021 07:33
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 186/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2021 r.

środa, 20 paź 2021 07:36
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 187/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2021 r.

środa, 20 paź 2021 07:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 188/21 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2021 r.

piątek, 22 paź 2021 12:35
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 189/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2021 r.

wtorek, 2 lis 2021 08:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 190/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2021 r.

wtorek, 2 lis 2021 08:19
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 191/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2021 r.

wtorek, 2 lis 2021 08:21
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 192/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2021 r.

wtorek, 2 lis 2021 08:24
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 193/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2021 r.

środa, 3 lis 2021 07:20
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 194/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2021 r.

środa, 3 lis 2021 07:25
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 195/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2021 r.

środa, 3 lis 2021 07:32
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 196/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 listopada 2021 r.

środa, 3 lis 2021 07:15
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobote

Zarządzenie Nr 197/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 listopada 2021 r.

poniedziałek, 22 lis 2021 13:05
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 198/21 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2021 r.

czwartek, 18 lis 2021 09:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 199/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 15:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Piszu"

Zarządzenie Nr 200/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2021 r.

czwartek, 18 lis 2021 09:48
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 201/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2021 r.

czwartek, 18 lis 2021 09:56
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025

Zarządzenie Nr 202/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 13:29
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 203/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2021 r.

środa, 24 lis 2021 12:58
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 204/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2021 r.

środa, 24 lis 2021 12:55
w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 205/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2021 r.

środa, 24 lis 2021 13:02
w sprawie projektu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 206/21 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2021 r.

poniedziałek, 22 lis 2021 10:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne”

Zarządzenie Nr 207/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 11:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 208/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 14:52
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 209/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 14:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 210/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 14:48
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 211/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 14:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 212/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 14:43
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 213/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 14:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 214/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 11:31
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 215/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 11:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 216/21 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 09:35
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 217/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 13:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz oraz odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 218/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 11:40
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 219/21 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 6 gru 2021 11:44
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 220/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2021 r.

czwartek, 9 gru 2021 09:44
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz, do dokonania zakupów w ramach wsparcia otrzymanego na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”

Zarządzenie Nr 221/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2021 r.

czwartek, 9 gru 2021 09:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu ”

Zarządzenie Nr 222/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 13:23
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie Nr 223/21 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2021 r.

czwartek, 9 gru 2021 09:33
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 224/21 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 13:33
w sprawie wprowadzenia Procedury przeglądu i usuwania danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 225/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 13 gru 2021 07:29
w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 226/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2021 r.

wtorek, 21 gru 2021 08:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 227/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2021 r.

wtorek, 14 gru 2021 08:29
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 228/21 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2021 r.

wtorek, 14 gru 2021 08:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 229/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2021 r.

wtorek, 23 sie 2022 11:18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024

Zarządzenie Nr 231/21 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 11:20
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania elektronicznego systemu „Portal Partycypacji Społecznej”

Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2021 r.

wtorek, 21 gru 2021 14:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu"

Zarządzenie Nr 233/21 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 11:22
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 234/21 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2021 r.

wtorek, 23 sie 2022 11:40
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2022 r.

Zarządzenie Nr 235/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 09:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2022 r.”

Zarządzenie Nr 236/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 11:26
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 237/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 11:28
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 238/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

czwartek, 30 gru 2021 13:46
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw otwartości danych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 239/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

czwartek, 30 gru 2021 13:40
w sprawie udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Piszu i organów Gminy Pisz do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych

Zarządzenie Nr 240/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

środa, 12 sty 2022 11:00
w sprawie prowadzenia rejestru Zawartych Umów

Zarządzenie Nr 241/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 14:38
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 242/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 14:53
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 243/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 15:00
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 244/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2021 r.

wtorek, 28 gru 2021 15:03
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Zarządzenie Nr 245/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2021 r.

środa, 29 gru 2021 14:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 246/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2021 r.

środa, 29 gru 2021 14:52
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 247/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2021 r.

środa, 29 gru 2021 14:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 248/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2021 r.

piątek, 31 gru 2021 07:53
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 249/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2021 r.

piątek, 31 gru 2021 07:58
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 250/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2021 r.

piątek, 31 gru 2021 08:03
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 252/21 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 09:02
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 253/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 09:08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 254/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 09:11
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu