BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 02 stycznia 2014 r.

wtorek, 7 sty 2014 13:23
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2014 r.

środa, 8 sty 2014 15:16
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego „Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę”.

Zarządzenie Nr 4/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2014 r.

czwartek, 16 sty 2014 10:50
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 5/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2014 r.

czwartek, 16 sty 2014 10:54
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2014 r.

czwartek, 16 sty 2014 11:15
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 7/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2014 r.

czwartek, 16 sty 2014 11:25
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2014 r.

piątek, 17 sty 2014 09:20
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 9/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 11:04
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2014 r.

wtorek, 4 lut 2014 07:51
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r.

wtorek, 28 sty 2014 12:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2014 r.

piątek, 14 lut 2014 13:33
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2014 r.

poniedziałek, 10 lut 2014 08:45
w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 11:02
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 09:44
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2014 r.

poniedziałek, 17 lut 2014 11:44
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2014 r.

wtorek, 18 lut 2014 13:10
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2014 r.

wtorek, 18 lut 2014 12:15
w sprawie powołania jury konkursu „Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę”.

Zarządzenie Nr 19/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 11:01
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2014 r.

środa, 19 mar 2014 12:43
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2014.

Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2014 r.

środa, 16 kwi 2014 07:56
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 22/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2014 r.

środa, 26 lut 2014 14:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2014 r.

środa, 19 mar 2014 12:51
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych XX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2014 r.

środa, 12 mar 2014 15:08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2014 r.

poniedziałek, 3 mar 2014 11:33
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2014 r.

poniedziałek, 3 mar 2014 11:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2014 r.

poniedziałek, 3 mar 2014 14:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego

Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2014 r.

środa, 19 mar 2014 12:39
w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2014 r.

środa, 19 mar 2014 13:12
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 marca 2014 r.

czwartek, 3 kwi 2014 16:40
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2014 r.

środa, 19 mar 2014 12:54
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2014 r.

wtorek, 25 mar 2014 12:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2014 r.

wtorek, 25 mar 2014 12:05
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2014 r.

poniedziałek, 31 mar 2014 15:28
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2014 r.

piątek, 28 mar 2014 08:56
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2014 r.

czwartek, 17 kwi 2014 09:46
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2014 r.

wtorek, 1 kwi 2014 10:22
w sprawie powołania Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko -Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

Zarządzenie Nr 39/14 Burmistrza Pisza z dnia 01 kwietnia 2014 r.

środa, 2 kwi 2014 11:12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2014 r.

środa, 16 kwi 2014 07:59
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego

ZARZĄDZENIE Nr 41/14 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2014 r.

środa, 9 kwi 2014 13:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności

Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:58
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2014 r.

czwartek, 22 maj 2014 12:08
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2014 r.

środa, 16 kwi 2014 10:27
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2014 r.

czwartek, 22 maj 2014 12:13
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2014 r.

czwartek, 17 kwi 2014 10:57
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2014 r.

czwartek, 17 kwi 2014 10:54
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2014 r.

piątek, 18 kwi 2014 08:13
w sprawie powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 16 kwietnia 2014 r.

czwartek, 24 kwi 2014 11:59
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2014 r.

środa, 7 maj 2014 13:47
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2014 r.

poniedziałek, 28 kwi 2014 08:01
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2014 r.

czwartek, 22 maj 2014 12:23
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 53/14 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2014 r.

wtorek, 29 kwi 2014 08:29
w sprawie powołania komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 28 kwietnia 2014 r.

wtorek, 29 kwi 2014 09:47
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2014 r.

wtorek, 29 kwi 2014 14:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną

Zarządzenie Nr 56/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2014 r.

czwartek, 22 maj 2014 12:20
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

ZARZĄDZENIE Nr 57/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2014 r.

środa, 30 kwi 2014 14:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2014 r.

środa, 21 maj 2014 07:33
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 59/14 Burmistrza Pisza z dnia 02 maja 2014 r.

wtorek, 6 maj 2014 12:43
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Pisza z dnia 2 maja 2014 r.

czwartek, 8 maj 2014 14:14
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:56
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 62/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2014 r.

wtorek, 13 maj 2014 14:21
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Zarządzenie Nr 63/14 Burmistrza Pisza z dnia 20 maja 2014 r.

wtorek, 20 maj 2014 09:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2014 r.

wtorek, 10 cze 2014 07:35
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 65/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2014 r.

piątek, 23 maj 2014 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2014 r.

wtorek, 27 maj 2014 09:41
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 67/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 13:09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2014 r.

poniedziałek, 19 sty 2015 12:13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r.

środa, 11 cze 2014 10:13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r.

środa, 11 cze 2014 10:16
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r.

środa, 11 cze 2014 10:15
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 72/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:54
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2014 r.

środa, 18 cze 2014 07:53
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Zawady.

Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:53
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:50
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 76/14 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2014 r.

wtorek, 1 lip 2014 08:27
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 77/14 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2014 r.

wtorek, 10 lut 2015 08:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2014 r.

środa, 20 sie 2014 13:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.

Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2014 r.

wtorek, 1 lip 2014 08:43
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 80/14 Burmistrza Pisza z dnia 01 lipca 2014 r.

wtorek, 1 lip 2014 08:54
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 81/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2014 r.

czwartek, 3 lip 2014 14:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 193/3, 188/14, 192/5 położonych przy ulicy Dworcowej w Piszu

Zarządzenie Nr 82/14 Burmistrza Pisza z dnia 7 lipca 2014 r.

czwartek, 4 gru 2014 12:34
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 83/14 Burmistrza Pisza z dnia 07 lipca 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 13:05
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie NR 84/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2014 r.

środa, 23 lip 2014 08:39
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia terenowego ćwiczenia obronnego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2014 r.

środa, 16 lip 2014 13:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Zarządzenie Nr 86/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2014 r.

środa, 20 sie 2014 13:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 87/14 Burmistrza Pisza z dnia 25 lipca 2014 r.

piątek, 25 lip 2014 12:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki i mieszanki kruszywa łamanego na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2014 r.

poniedziałek, 29 wrz 2014 07:51
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 89/14 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2014 r.

wtorek, 12 sie 2014 11:15
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Kociołek Szlachecki.

Zarządzenie Nr 90/14 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2014 r.

środa, 13 sie 2014 11:56
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.-"Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 91/14 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2014 r.

czwartek, 14 sie 2014 11:14
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzenie Nr 92/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 sierpnia 2014 r.

czwartek, 14 sie 2014 12:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 93/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2014 r.

wtorek, 19 sie 2014 11:47
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2014 r.

wtorek, 19 sie 2014 11:44
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 95/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2014 r.

środa, 20 sie 2014 11:02
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 96/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:49
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 97/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:46
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 98/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:44
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 99/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:42
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 100/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2014 r.

poniedziałek, 25 sie 2014 07:54
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Wiartel.

Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2014 r.

piątek, 22 sie 2014 11:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 102/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 13:18
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 103/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 13:58
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2014 r.

środa, 3 wrz 2014 08:39
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2014 r.

środa, 3 wrz 2014 08:19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 106/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2014 r.

środa, 3 wrz 2014 08:18
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 107/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2014 r.

czwartek, 18 wrz 2014 10:08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 108/14 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2014 r.

piątek, 5 wrz 2014 07:59
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 109/14 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2014 r.

wtorek, 2 wrz 2014 14:33
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 110/14 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2014 r.

wtorek, 2 wrz 2014 14:35
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 111/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2014 r.

środa, 10 wrz 2014 12:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 112/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2014 r.

środa, 10 wrz 2014 12:01
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 113/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2014 r.

środa, 10 wrz 2014 12:15
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 114 /14 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2014 r.

środa, 17 wrz 2014 12:16
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Zarządzenie Nr 115/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2014 r.

piątek, 24 paź 2014 11:54
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 116/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 września 2014 r.

piątek, 19 wrz 2014 10:52
w sprawie ustalenia zasad wsparcia ze strony Gminy Pisz sołectw Pogobie Średnie i Turowo Duże uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Zarządzenie Nr 117/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 12:58
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 118/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2014 r.

wtorek, 23 wrz 2014 10:12
w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszą figurkę z kasztanów”

Zarządzenie Nr 119/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2014 r.

środa, 24 wrz 2014 10:31
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 14:19
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 121/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 26 września 2014 r.

poniedziałek, 29 wrz 2014 11:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2014 r.

środa, 15 paź 2014 13:49
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 123/14 Burmistrza Pisza z dnia 02 października 2014 r.

piątek, 3 paź 2014 08:54
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Borki.

Zarządzenie Nr 124/14 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2014 r.

piątek, 3 paź 2014 09:53
w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pisz dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 125/14 Burmistrza Pisza z dnia 02 października 2014 r.

poniedziałek, 6 paź 2014 09:00
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów.

Zarządzenie Nr 126/14 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2014 r.

wtorek, 7 paź 2014 12:33
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Zarządzenie Nr 127/14 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2014 r.

wtorek, 7 paź 2014 09:53
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 128/14 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2014 r.

wtorek, 7 paź 2014 09:53
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 129/14 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2014 r.

piątek, 24 paź 2014 12:03
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 130/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2014 r.

piątek, 10 paź 2014 11:22
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 131/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2014 r.

piątek, 31 paź 2014 13:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 132/14 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2014 r.

środa, 15 paź 2014 13:52
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i wyceny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "dzwon" i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "siatka" stanowiących własność Gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 133/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

wtorek, 14 paź 2014 12:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 134/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

środa, 15 paź 2014 10:55
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

środa, 15 paź 2014 10:58
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

środa, 15 paź 2014 10:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 137/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

czwartek, 16 paź 2014 14:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 138/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

czwartek, 16 paź 2014 14:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 139/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2014 r.

czwartek, 16 paź 2014 14:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 140/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2014 r.

czwartek, 16 paź 2014 14:11
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 141/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2014 r.

piątek, 17 paź 2014 13:23
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 142/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 14:29
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 143/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2014 r.

czwartek, 4 gru 2014 10:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę gruntu pod budowę skateparku w Piszu na dz. o nr geod. 431/57

Zarządzenie Nr 144/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2014 r.

środa, 5 lis 2014 07:49
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2014 r.

środa, 5 lis 2014 07:48
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 146/14 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2014 r.

wtorek, 25 lis 2014 14:48
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 147/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2014 r.

środa, 5 lis 2014 08:03
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 148/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2014 r.

wtorek, 18 lis 2014 10:04
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2015-2018

Zarządzenie Nr 149/14 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2014 r.

wtorek, 18 lis 2014 10:12
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 150/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 listopada 2014 r.

wtorek, 18 lis 2014 14:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015

Zarządzenie Nr 151/14 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2014 r.

piątek, 21 lis 2014 13:28
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 152/14 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 153/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2014 r.

piątek, 28 lis 2014 08:02
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15

Zarządzenie Nr 154/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 14:31
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 155/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2014 r.

sobota, 29 lis 2014 09:46
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 153/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15

Zarządzenie Nr 156/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2014 r.

poniedziałek, 8 gru 2014 07:49
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 157/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 grudnia 2014 r.

wtorek, 17 lut 2015 14:50
w sprawie powołania Komisji w celu usunięcia danych osobowych beneficjentów ostatecznych projektu pn. "PISZ ONLINE - rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz", zarejestrowanych w zbiorze pn. Projekt "PISZ-ONLINE", nr księgi 110819

Zarządzenie Nr 158/14 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 13:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zarządzenie Nr 159/14 Burmistrza Pisza z dnia 08 grudnia 2014 r.

poniedziałek, 8 gru 2014 15:11
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 160/14 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2014 r.

poniedziałek, 8 gru 2014 16:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

ZARZĄDZENIE Nr 161/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2014 r.

środa, 10 gru 2014 12:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 162/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2014 r.

środa, 10 gru 2014 12:35
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży.

Zarządzenie Nr 163/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2014 r.

środa, 10 gru 2014 12:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 164/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2014 r.

środa, 10 gru 2014 12:30
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 165/14 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 166/14 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 167/14 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2014 r.

wtorek, 13 sty 2015 10:30
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 168/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2014 r.

wtorek, 16 gru 2014 15:18
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży.

Zarządzenie Nr 169/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2014 r.

środa, 17 gru 2014 12:16
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 170/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2014 r.

środa, 17 gru 2014 12:15
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 171/14 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2014 r.

środa, 24 gru 2014 09:55
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2015 roku

Zarządzenie Nr 172/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2014 r.

wtorek, 23 gru 2014 07:58
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarzadzenie Nr 173/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2014r.

środa, 18 lut 2015 11:12
w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok

Zarządzenie Nr 174/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2014 r.

wtorek, 23 gru 2014 13:18
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności danych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarzadzenie Nr 175/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2014 r.

wtorek, 17 lut 2015 15:09
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 176/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2014 r.

wtorek, 10 lut 2015 08:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 177/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2014 r.

wtorek, 10 lut 2015 08:39
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 178/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2014 r.

wtorek, 30 gru 2014 13:18
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 179/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2014 r.

wtorek, 30 gru 2014 13:21
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 180/14 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2014 r.

piątek, 2 sty 2015 15:11
w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 181/14 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

środa, 14 sty 2015 13:25
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok