BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2003 r.

poniedziałek, 6 gru 2004 09:20
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 stycznia 2003 r.

poniedziałek, 6 gru 2004 09:00
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 stycznia 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 15:51
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 13 stycznia 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 15:42
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 13 stycznia 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 15:36
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 stycznia 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 14:43
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na modyfikację danych ewidencyjnych na terenie gminy i miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 stycznia 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 14:24
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 stycznia 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 13:22
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 13:13
w sprawie ustalenia godzin pracy osób zatrudnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Pisz w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 13:06
w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 12:59
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 12:45
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Promocji, Rozwoju Miasta, Integracji Europejskiej, Mediów, Kultury, Sportu i Turystyki.

Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 12:23
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 12:16
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych będących instytucjami kultury.

Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 lutego 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 12:03
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 11:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz".

Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 11:29
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2003.

Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 4 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 11:10
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 4 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 10:21
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 5 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 10:09
w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 22/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 06 marca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:11
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek przy ul. Warszawskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 23/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 marca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:20
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki rolnej we wsi Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 09:57
w sprawie ustalenia ryczałtu za telefony prywatne użytkowane przez osoby pełniące funkcję Sołtysa na terenie miasta i gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 marca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:23
w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 09:50
w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu.

Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 09:46
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 09:42
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 09:38
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 09:25
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Profilowanie równiarką dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:45
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki budowlanej przy ul. Trzcinowej

Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:51
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek usługowych przy ul. Czerniewskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 08:45
w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: - budowę drogi gminnej we wsi Liski; - budowę kolektora grawitacyjnego wraz z przepompownią w m. Wiartel Mały; - budowę zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Babrosty, współfinansowane ze środków programu operacyjnego "SAPARD".

Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 marca 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 15:02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 kwietnia 2003 roku

poniedziałek, 28 lip 2003 11:30
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok

Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 14:55
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 37/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 14:16
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i sposobu odpracowania tego dnia.

Zarządzenie Nr 38/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 11 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 11:06
w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 39/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 15 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 10:53
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 40/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 15 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 10:47
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych.

Zarządzenie Nr 41/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 15 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 10:33
w sprawie sposobu rozliczania należności za korzystanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Pisz i radnych Rady Miejskiej w Piszu ze służbowych telefonów komórkowych.

Zarządzenie Nr 42/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 10:11
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 43/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 10:08
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 10:03
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 45/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:42
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 46/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:36
w sprawie ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:32
w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Zarządzenie Nr 48/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:28
w sprawie powołania komisji dla dokonania brakowania i zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

Zarządzenie Nr 49/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:17
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego.

Zarządzenie Nr 50/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 kwietnia 2003 r.

wtorek, 30 lis 2004 15:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usunięcie skutków nawałnicy z dnia 4 lipca 2002 r. w parkach miejskich na terenie miasta Pisz, Etap I - usuwanie pni, drzew uszkodzonych i prace z tym związane.

Zarządzenie Nr 51/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:13
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 52/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 kwietnia 2003 r.

czwartek, 2 gru 2004 09:07
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Zarządzenie Nr 53/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2003 r.

poniedziałek, 29 lis 2004 14:50
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 54/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 14:07
w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum.

Zarządzenie Nr 55/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 13:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy i miasta Pisz".

Zarządzenie Nr 56/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 13:21
w sprawie określenia charakteru działalności Kolegium Sołtysów w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 57/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 13:12
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zarządzanie i obsługę cmentarzy komunalnych: przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl".

Zarządzenie Nr 58/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 13:04
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy i Miasta Pisz w czasie przerwy w głosowaniu w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 roku, a dotyczącym przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Zarządzenie Nr 59/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 12:41
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Różanej w Piszu".

Zarządzenie Nr 60/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 maja 2003 r.

środa, 17 lis 2004 12:34
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 61/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 12:12
w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.

Zarządzenie Nr 62/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 czerwca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:55
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Wąglickiej w Piszu

Zarządzenie Nr 63/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 5 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 11:01
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy Pl. Daszyńskiego 11 (I-piętro) w Piszu.

Zarządzenie Nr 64/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 czerwca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 12:58
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki rolnej we wsi Uściany

Zarządzenie Nr 65/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 10:15
w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników i sposobu ich przyznawania.

Zarządzenie Nr 66/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 09:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę w formie monitorowania budynku oraz konwojowaniu wartości pieniężnych.

Zarządzenie Nr 67/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 czerwca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:05
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek we wsi Wąglik i Jeże

Zarządzenie Nr 68/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 09:46
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Babrosty (Nr projektu 731-140019/02, Umowa Nr RLŚ.7023-1/1/03).

Zarządzenie Nr 69/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 09:28
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: budowa drogi gminnej we wsi Liski (Nr projektu 734-140017/02, Umowa Nr GKI-7041-1/03).

Zarządzenie Nr 70/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 09:05
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Zarządzenie Nr 71/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 08:50
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Zarządzenie Nr 72/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 08:31
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Zarządzenie Nr 73/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 08:27
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 74/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 08:19
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 75/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 08:13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 76/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 08:05
w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 81/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lipca 2003 roku

poniedziałek, 26 sty 2004 06:54

Zarządzenie Nr 82/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lipca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:09
w sprawie komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 12 działek budowlanych, położonych w Piszu osiedle "Łupki"

Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 9 lipca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:18
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntu przy ul. Wojska Polskiego

Zarządzenie Nr 84/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 lipca 2003 r.

środa, 17 lis 2004 07:45
w sprawie opłat za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Piszu przy ul. Spokojnej oraz cmentarza komunalnego w m. Turośl.

Zarządzenie Nr 85/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 lipca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:25
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 86/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 14:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu".

Zarządzenie Nr 87/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 14:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy Pl. Daszyńskiego 11 (I-piętro) w Piszu.

Zarządzenie Nr 88/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 lipca 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:30
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w obrębach Zdunowo i Pogobie Tylne

Zarządzenie Nr 89/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 14:04
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Zarządzenie Nr 90/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 13:52
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców gminy i miasta".

Zarządzenie Nr 91/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 13:48
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Popularyzacja brydża sportowego oraz organizacja turniejów brydżowych"

Zarządzenie Nr 92/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 13:45
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: Uczestnictwo dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej w zakresie żeglarstwa.

Zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 13:26
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: Popularyzacja i upowszechnianie umiejętności pływania i ratowania tonących.

Zarządzenie Nr 94/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 13:02
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji sportów walki".

Zarządzenie Nr 95/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 11:55
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Działanie na rzecz popularyzacji piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Pisz".

Zarządzenie Nr 96/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 11:48
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Działanie na rzecz popularyzacji lekkoatletyki na terenie Gminy i Miasta Pisz"

Zarządzenie Nr 97/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 11:40
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy".

Zarządzenie Nr 98/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 11:15
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej na terenach wiejskich.

Zarządzenie Nr 99/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 11:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usunięcie skutków nawałnicy z dnia 4 lipca 2002 r. w parkach miejskich na terenie miasta Pisz, Etap II - sadzenie drzew z bryłami korzeniowymi w wieku 10 - 15 lat.

Zarządzenie Nr 100/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 lipca 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 11:01
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 101/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 sierpnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:34
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w obrębach Karwik i Jaśkowo

Zarządzenie Nr 102/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 sierpnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:40
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntów w obrębach Wiartel i Stare Guty

Zarządzenie Nr 103/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 13 sierpnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:43
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej we wsi Babrosty gm. Pisz

Zarządzenie Nr 104/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 sierpnia 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 10:38
w sprawie sposobu rozliczania należności za korzystanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Pisz i radnych Rady Miejskiej w Piszu ze służbowych telefonów komórkowych.

Zarządzenie Nr 105/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 sierpnia 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 10:24
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 106/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 sierpnia 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 10:19
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu".

Zarządzenie Nr 107/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 sierpnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:46
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Zdory i Kwik gm. Pisz

Zarządzenie Nr 108/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 sierpnia 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 09:20
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: budowa kolektora grawitacyjnego wraz z przepompownią w miejscowości Wiartel Mały. Nr projektu 732-140025/02, Nr umowy GKI-7020/3/03.

Zarządzenie Nr 109/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 sierpnia 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 09:05
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

Zarządzenie Nr 110/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 sierpnia 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 08:54
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 111/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 września 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 08:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu".

Zarządzenie Nr 112/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 września 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 08:37
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Uczestnictwo dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej w zakresie żeglarstwa".

Zarządzenie Nr 113/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 września 2003 r.

wtorek, 16 lis 2004 08:31
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Popularyzacja brydża sportowego oraz organizacja turniejów brydżowych".

Zarządzenie Nr 114/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 14:39
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Działanie na rzecz popularyzacji lekkoatletyki na terenie Gminy i Miasta Pisz".

Zarządzenie Nr 115/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 14:30
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Popularyzacja piłki siatkowej na terenie Gminy i Miasta Pisz".

Zarządzenie Nr 116/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 9 września 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:49
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntu we wsi Liski gm. Pisz

Zarządzenie Nr 117/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 13:42
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Obsługę schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów we wsi Kocioł Duży".

Zarządzenie Nr 118/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 września 2003 roku

wtorek, 23 mar 2004 13:13
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz § 10 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dn. 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz.Urz.Woj.Warm. Maz. z 2003 r. Nr 11, poz. 214, Nr 34,poz. 498), zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 120/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 15 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 13:37
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 121/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 22 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 13:27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 122/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 września 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:52
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w obrębie Pogobie Średnie gm. Pisz

Zarządzenie Nr 123/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 12:57
w sprawie powołania komisji dla dokonania wybrakowania i zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniach 7 - 8 czerwca 2003 r.

Zarządzenie Nr 124/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 12:47
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 125/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 września 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 12:19
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piszu.

Zarządzenie Nr 126/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 12:08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 127/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 11:49
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz

Zarządzenie Nr 128/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 11:43
w sprawie dokonania spisu i przekazania majatku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu

Zarządzenie Nr 129/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 października 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:55
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Rybackiej

Zarządzenie Nr 130/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 października 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 13:58
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych przy ul. Rybackiej w Piszu

Zarządzenie Nr 131/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 11:35
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.

Zarządzenie Nr 132/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 15 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 11:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Rybackiej 2 (parter) w Piszu.

Zarządzenie Nr 133/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 11:21
w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2003 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 134/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 11:07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 135/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 października 2003 roku

środa, 28 sty 2004 13:18
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz”.

Zarządzenie Nr 136/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 10:45
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu

Zarządzenie Nr 137/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 10:37
zmieniające Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2003.

Zarządzenie Nr 138/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 października 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 10:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 140/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 listopada 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 10:18
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 141/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 listopada 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 09:59
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych do UGiM Pisz.

Zarządzenie Nr 142/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 listopada 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 14:01
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego

Zarządzenie Nr 144/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 listopada 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 09:47
w sprawie ogłoszenia konkursu na "świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych na terenie miasta Pisz oraz na świąteczny wystrój wsi i sołectw na terenie gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 145/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 listopada 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 09:32
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na "świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych na terenie miasta Pisz oraz na świąteczny wystrój wsi i sołectw na terenie gminy Pisz."

Zarządzenie Nr 146/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 listopada 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 09:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz

Zarządzenie Nr 147/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 listopada 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 09:14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 148/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 grudnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2004 14:03
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego

Zarządzenie Nr 149/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 grudnia 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 09:06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1477 o pow. 2.492 m2, położonej w Piszu przy ulicy Trzcinowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową (budowa ośrodka zdrowia)

Zarządzenie Nr 153/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 grudnia 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 08:51
w sprawie powołania komisji wyceniającej majątek Gminy i Miasta Pisz pozostający w użyczeniu Niepublicznego Ambulatoryjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piszu, ul. Sienkiewicza 4.

Zarządzenie Nr 155/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 grudnia 2003 r.

poniedziałek, 15 lis 2004 08:25
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Pisz oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

Zarządzenie Nr 156/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 22 grudnia 2003 r.

wtorek, 9 lis 2004 15:08
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 157/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2003 r.

wtorek, 9 lis 2004 14:42
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 158/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2003 r.

wtorek, 9 lis 2004 14:30
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 159/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2003 r.

środa, 3 lis 2004 08:12
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.