BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2015 r.

wtorek, 13 sty 2015 09:18
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2015 r.

czwartek, 22 sty 2015 08:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2015 r.

czwartek, 22 sty 2015 08:37
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2015 r.

czwartek, 22 sty 2015 08:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2015 r.

czwartek, 22 sty 2015 08:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2015 r.

wtorek, 10 lut 2015 07:41
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2015 r.

wtorek, 27 sty 2015 14:33
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2015 r.

wtorek, 27 sty 2015 14:36
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2015 r.

czwartek, 29 sty 2015 08:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2015 r.

wtorek, 27 sty 2015 14:42
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Pisza z dnia 3 lutego 2015 r.

czwartek, 5 lut 2015 09:20
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2015 r.

czwartek, 5 lut 2015 09:22
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2015 r.

czwartek, 5 lut 2015 09:25
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2015 r.

piątek, 6 lut 2015 07:22
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2015 r.

wtorek, 17 lut 2015 07:24
w sprawie odwołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2015 r.

poniedziałek, 16 lut 2015 14:17
w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”

ZARZĄDZENIE Nr 17/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2015 r.

wtorek, 17 lut 2015 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2015 r.

środa, 18 lut 2015 10:37
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2015.

Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2015 r.

czwartek, 19 lut 2015 14:41
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2015 r.

czwartek, 19 lut 2015 14:44
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2015 r.

czwartek, 19 lut 2015 14:42
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2015 r.

czwartek, 19 lut 2015 14:52
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2015 r.

czwartek, 19 lut 2015 14:53
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2015 r.

czwartek, 30 lip 2015 10:17
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 25/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2015 r.

wtorek, 24 lut 2015 14:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2015 r.

środa, 25 lut 2015 10:10
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2015 r.

czwartek, 26 lut 2015 08:50
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 28/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2015 r.

piątek, 27 lut 2015 10:42
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2015 r.

piątek, 27 lut 2015 10:50
w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2015 r.

piątek, 27 lut 2015 07:51
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2015 r.

czwartek, 30 lip 2015 10:22
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Pisza z dnia 03 marca 2015 r.

środa, 4 mar 2015 07:39
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2015 r.

środa, 4 mar 2015 08:12
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2015 r.

środa, 4 mar 2015 08:08
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Pisza z dnia 03 marca 2015 r.

piątek, 6 mar 2015 12:32
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Pisza z dnia 03 marca 2015 r.

środa, 4 mar 2015 15:01
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

ZARZĄDZENIE Nr 37/15 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2015 r.

piątek, 6 mar 2015 15:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2015r.

czwartek, 30 lip 2015 10:25
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2015 r.

czwartek, 19 mar 2015 13:20
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

ZARZĄDZENIE NR 40/15 BURMISTRZA PISZA z dnia 23 marca 2015 r.

środa, 1 kwi 2015 09:02
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2015 r.

czwartek, 16 kwi 2015 14:43
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2015 r.

wtorek, 31 mar 2015 10:15
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz

ZARZĄDZENIE NR 43/15 BURMISTRZA PISZA z dnia 31 marca 2015 r.

środa, 1 kwi 2015 09:01
w sprawie określenia wzoru znaku graficznego programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2015 r.

czwartek, 30 lip 2015 10:27
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 20 kwi 2015 14:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2015 r.

piątek, 17 kwi 2015 08:54
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Szczechy Wielkie

Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2015 r.

środa, 29 kwi 2015 10:17
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 20 kwi 2015 15:10
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 20 kwi 2015 14:44
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 20 kwi 2015 14:47
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2015 r.

wtorek, 21 kwi 2015 15:07
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2015 r.

piątek, 24 kwi 2015 10:18
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2015 r.

wtorek, 28 kwi 2015 08:15
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2015 r.

wtorek, 5 maj 2015 08:46
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2015 r.

czwartek, 30 lip 2015 10:29
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 4 maj 2015 10:25
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Turośli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2015 r.

poniedziałek, 4 maj 2015 11:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Pisza z dnia 08 maja 2015 r.

piątek, 8 maj 2015 14:53
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wiartlu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Pisza z dnia 08 maja 2015 r.

piątek, 8 maj 2015 14:55
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2015r.

czwartek, 30 lip 2015 10:31
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2015 r.

czwartek, 14 maj 2015 09:21
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

ZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 maja 2015 r.

poniedziałek, 18 maj 2015 08:17
w sprawie powołania Koordynatora gminnego Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć..."

ZARZĄDZENIE Nr 63/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2015 r.

poniedziałek, 22 cze 2015 07:50
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2015 r.

czwartek, 14 maj 2015 15:27
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 65/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 14:01
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2015r.

czwartek, 30 lip 2015 10:32
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2015 r.

poniedziałek, 22 cze 2015 09:36
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2015 r.

poniedziałek, 22 cze 2015 09:39
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2015 r.

poniedziałek, 22 cze 2015 09:42
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2015 r.

poniedziałek, 15 cze 2015 14:59
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.

ZARZĄDZENIE NR 71/15 BURMISTRZA PISZA z dnia 16 czerwca 2015 r.

środa, 17 cze 2015 08:42
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2015 r.

czwartek, 25 cze 2015 09:50
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 73/15 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2015 r.

czwartek, 2 lip 2015 11:58
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2015 r.

czwartek, 2 lip 2015 12:06
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 75/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2015 r.

czwartek, 30 lip 2015 10:34
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2015 r.

wtorek, 28 lip 2015 10:54
w sprawie odwołania Komendanta Straży Miejskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2015 r.

czwartek, 9 lip 2015 09:25
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 14:05
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 79/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 14:30
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Pisza z dnia 04 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:20
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2015 r.

czwartek, 29 paź 2015 08:12
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:23
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:36
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 sierpnia 2015 r.

wtorek, 18 sie 2015 14:25
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2015 r.

czwartek, 13 sie 2015 11:37
w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2015 r.

wtorek, 1 wrz 2015 08:28
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 17 sie 2015 10:54
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2015 r.

wtorek, 18 sie 2015 13:59
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Wiartlu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2015 r.

wtorek, 18 sie 2015 14:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2015 r.

piątek, 21 sie 2015 11:30
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2015 r.

czwartek, 20 sie 2015 13:04
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członków Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 8 w Piszu i Nr 12 w Piszu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2015 r.

czwartek, 20 sie 2015 13:05
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 93/15 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:40
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:42
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2015 r.

wtorek, 1 wrz 2015 08:32
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:45
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:47
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 11:15
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 99/15 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2015 r.

piątek, 28 sie 2015 13:54
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 100/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2015 r.

wtorek, 1 wrz 2015 08:49
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Pisza z dnia 1 września 2015 r.

środa, 2 wrz 2015 07:51
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Pisza z dnia 08 września 2015 r.

środa, 28 paź 2015 11:54
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 103/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2015 r.

czwartek, 17 wrz 2015 15:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację budynku administracyjno-socjalnego do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu przy ul. Gdańskiej 11 w Piszu

Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2015 r.

piątek, 9 paź 2015 11:19
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

Zarządzenie Nr 105 /15 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2015 r.

wtorek, 22 wrz 2015 15:00
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów

ZARZĄDZENIE Nr 106/15 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2015 r.

czwartek, 24 wrz 2015 14:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ulicy Kościuszki w Piszu

Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2015 r.

środa, 28 paź 2015 11:49
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2015 r.

czwartek, 1 paź 2015 08:09
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 109 /15 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2015 r.

wtorek, 20 paź 2015 12:14
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów

Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Pisza z dnia 5 października 2015 r.

poniedziałek, 5 paź 2015 14:56
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2015 r.

piątek, 9 paź 2015 10:33
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Turośli w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2015 r.

piątek, 9 paź 2015 10:40
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szczechach Wielkich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2015 r.

piątek, 9 paź 2015 11:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2015 r.

środa, 7 paź 2015 13:56
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2015 r.

piątek, 16 paź 2015 15:17
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 116/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2015 r.

piątek, 16 paź 2015 15:07
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:16
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 118/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:14
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:10
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 120/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:12
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 121/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:11
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:09
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2015 r.

poniedziałek, 26 paź 2015 14:07
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2015 r.

wtorek, 20 paź 2015 12:15
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 09:26
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2015 r.

środa, 4 lis 2015 11:06
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2015 r.

poniedziałek, 30 lis 2015 09:58
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2015 r.

poniedziałek, 30 lis 2015 10:11
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2015 r.

środa, 18 lis 2015 13:26
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w Gminie Pisz na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 09:35
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016 - 2021

Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 10:09
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 134/15 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2015 r.

wtorek, 17 lis 2015 15:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2015/2016

Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2015 r.

poniedziałek, 30 lis 2015 09:52
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2015 r.

wtorek, 1 gru 2015 08:26
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 10:19
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2015 rok

Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:50
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 139/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2015 roku

Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2015 r.

czwartek, 10 gru 2015 08:21
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2015 r.

wtorek, 1 gru 2015 08:35
w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2015 r.

czwartek, 10 gru 2015 08:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 143/15 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2015 r.

czwartek, 10 gru 2015 08:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 144 /15 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2015 r.

wtorek, 8 gru 2015 11:44
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 7 gru 2015 10:23
w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Zarządzenie Nr 147/15 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2015 r.

środa, 9 gru 2015 13:08
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2015 r.

wtorek, 8 gru 2015 12:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2015 r.

środa, 30 gru 2015 08:17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2015 rok

Zarządzenie Nr 150/15 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:31
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 151/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 14 gru 2015 14:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2015 r.

poniedziałek, 14 gru 2015 15:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 153/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2015 r.

wtorek, 15 gru 2015 15:14
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 154/15 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2015 r.

środa, 16 gru 2015 11:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 155/15 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2015 r.

wtorek, 29 gru 2015 09:08
w sprawie zasad i trybu informowania Burmistrza Pisza o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 156/15 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2015 r.

wtorek, 22 gru 2015 15:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 156a/15 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2015 r.

środa, 30 gru 2015 08:21
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2015 rok

Zarządzenie Nr 156b/15 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 157/15 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2015 r.

środa, 23 gru 2015 14:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 158/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2015 r.

środa, 30 gru 2015 10:10
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2016 roku

Zarzadzenie Nr 159/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2015 r.

czwartek, 14 sty 2016 07:10
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2015 r.

czwartek, 14 sty 2016 07:12
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 161/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2015 r.

czwartek, 14 sty 2016 07:13
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 162/15 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2015 r.

środa, 30 gru 2015 15:14
w sprawie odwołania Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zarządzenie Nr 163/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2015 r.

czwartek, 14 sty 2016 07:05
w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 164/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:24
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2015 rok

Zarządzenie Nr 165/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 166/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2015 r.

czwartek, 25 lut 2016 14:20
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2015 roku

Zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2015 r.

czwartek, 4 lut 2016 13:09
w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych