BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 stycznia 2001 r.

poniedziałek, 3 sty 2005 09:24
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w gminie i mieście Pisz w 2001 roku.

Zarządzenie Nr 2/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 stycznia 2001 r.

poniedziałek, 3 sty 2005 09:10
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 3/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 stycznia 2001 r.

poniedziałek, 3 sty 2005 09:01
w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy i Miasta Pisz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 4/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lutego 2001 r.

poniedziałek, 3 sty 2005 08:30
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonej nr geodezyjnym nr 9/1 o pow. 2.923 m2, położonej w obrębie wsi Kałęczyn gm. Pisz.

Zarządzenie Nr 5/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lutego 2001 r.

środa, 22 gru 2004 14:52
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 291/1 o pow. 1,41 ha położonej we wsi Stare Guty gm. Pisz stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - oraz na wydzierżawienie części działki nr 47/6 o pow. 10,0 ha położonej w obrębie wsi Rostki stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 6/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 marca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 14:19
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 186 o pow. 0,59 ha, położonej w obrębie wsi Zdunowo gm. Pisz.

Zarządzenie Nr 7/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 marca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 14:13
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 1137/11 o pow. 21 m2, położoną w Piszu ul. Jagodna, przeznaczoną pod zabudowę garażową.

Zarządzenie Nr 8/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 22 marca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 13:35
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 238/3 o pow. 0,48 ha położonej we wsi Pietrzyki, obręb Stare Guty gm. Pisz stanowiącej własność Skarbu Państwa - oraz na sprzedaż działki rolnej nr 39/1 o pow. 1,97 ha położonej w obrębie wsi Wąglik stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 9/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 marca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 13:16
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 98 o pow. 1,90 ha położonej w obrębie wsi Karwik, gm. Pisz stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - oraz na wydzierżawienie działki rolnej nr 96 o pow. 1,79 ha położonej w obrębie wsi Karwik stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 10/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 4 kwietnia 2001 r.

środa, 22 gru 2004 12:54
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą, położonych w Piszu przy ul. Wąglickiej, oznaczonych nr geod. 88/4 i 88/5.

Zarządzenie Nr 11/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 kwietnia 2001 r.

środa, 22 gru 2004 12:40
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej nr geodezyjnym nr 64/7 o pow. 967 m2, położonej w obrębie wsi Babrosty gm. Pisz, oraz działek budowlanych nr 76/2 o pow. 1.238 m2, 76/3 o pow. 1.207 m2 położonych w obrębie wsi Pogobie Tylne gmina Pisz.

Zarządzenie Nr 12/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 kwietnia 2001 r.

środa, 22 gru 2004 12:26
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 32/4 o pow. 1,25 ha położonej w obrębie wsi Hejdyk, gm. Pisz stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - oraz na sprzedaż działki rolnej nr 194/1 o pow. 2,15 ha położonej w obrębie wsi Snopki stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 13/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 kwietnia 2001 r.

środa, 22 gru 2004 12:23
w sprawie sposobu oznaczania środków trwałych.

Zarządzenie Nr 14/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 maja 2001 r.

środa, 22 gru 2004 12:16
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej nr geodezyjnym 321/6 o pow. 29 m2, położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego.

Zarządzenie Nr 15/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 maja 2001 r.

środa, 22 gru 2004 10:26
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej nr geodezyjnym 53/4 o pow. 1.400 m2, położonej w obrębie wsi Trzonki gmina Pisz, działki rolnej nr 88 o pow. 2.500 m2 położonej w obrębie wsi Uściany gm. Pisz, działki rolnej nr 13/1 o pow. 3.100 m2 położonej w obrębie wsi Jagodne, oraz działek budowlanych nr 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/10, 62/11, 62/14 położonych w obrębie wsi Wąglik, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub letniskowe.

Zarządzenie Nr 16/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 maja 2001 r.

środa, 22 gru 2004 10:11
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 101 o pow. 3,40 ha położonej w obrębie wsi Szczechy Wielkie, gm. Pisz stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - oraz na wydzierżawienie działek rolnych nr 193/1, 193/5, 193/6 położonych w obrębie wsi Snopki stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 17/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 maja 2001 r.

środa, 22 gru 2004 09:20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr geod. 148/16, o pow. 840 m2, położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą.

Zarządzenie Nr 18/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 czerwca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 09:12
w sprawie przygotowania podstawowej dokumentacji dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego i Rolnego.

Zarządzenie Nr 19/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 czerwca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 08:31
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działki rolnej oznaczonej nr geodezyjnym nr 43 o pow. 0,58 ha położonej w obrębie wsi Wąglik, gm. Pisz stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - oraz na wydzierżawienie działek rolnych nr 151/1, 151/2, 251/6, 267 położonych w obrębie wsi Zdory stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 20/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 czerwca 2001 r.

środa, 22 gru 2004 08:21
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych, oznaczonych nr geodezyjnymi 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 położonych w obrębie wsi Jaśkowo gmina Pisz, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne lub letniskowe.

Zarządzenie Nr 22/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 czerwca 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 13:20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Piszu na osiedlu "ŁUPKI", sektor "B", oznaczonych nr geod.: 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 1280, 1326 i 1327.

Zarządzenie Nr 23/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lipca 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 09:49
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Piszu przy ul. Parkowej 5 (pomieszczenia byłej sali widowiskowej ze sceną, zapleczem kuchennym, łazienkami VC i pomieszczeniem widowiskowym).

Zarządzenie Nr 24/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 sierpnia 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 09:20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Piszu na osiedlu "ŁUPKI" sektor "B", oznaczonych nr geod. 1243, 1320, 1321, 1324, 1314,1289.

Zarządzenie Nr 25/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 sierpnia 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 09:13
w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 26/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 września 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 08:57
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej nr geodezyjnym 65/2 o pow. 1000m2 położonej w obrębie wsi Pogobie Tylne gmina Pisz, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne.

Zarządzenie Nr 27/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 października 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 08:47
w sprawie udziału pracowników w szkoleniach służbowych.

Zarządzenie Nr 28/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 5 grudnia 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 08:41
w sprawie zasad używania oraz przydzielania odzieży roboczej, obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom UGiM Pisz.

Zarządzenie Nr 29/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 4 grudnia 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 08:26
w sprawie zasad wyposażania pracowników w okulary potrzebne do pracy z monitorem ekranowym.

Zarządzenie Nr 30/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 grudnia 2001 r.

wtorek, 21 gru 2004 08:09
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.