BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

wtorek, 16 sty 2024 08:03
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 8 sty 2024 14:42
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 8 sty 2024 14:45
zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 sty 2024 07:29
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 sty 2024 13:59
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 sty 2024 14:10
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r.

piątek, 12 sty 2024 14:39
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.

Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Pisza z dnia10 stycznia 2024 r.

piątek, 12 sty 2024 14:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2024 r.

środa, 24 sty 2024 13:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 lip 2024 10:45
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2024

Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2024 r.

środa, 24 sty 2024 09:27
w sprawie przeprowadzenia kontroli posiadania umów i postanowień umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi

Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 lip 2024 10:59
w sprawie ustalenia terminów postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2024 r.

czwartek, 25 sty 2024 12:28
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:36
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:41
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

wtorek, 5 lut 2064 08:44
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:46
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:50
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15,13/23,13/29 obręb Liski”

Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 09:45
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2024 r.

wtorek, 6 lut 2024 14:49
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 12:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2024 r.

piątek, 9 lut 2024 07:25
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 07:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 06:57
w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Gminnego Zespołu Informatycznego do obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:37
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2024 r.

poniedziałek, 19 lut 2024 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulic Łąkowej i Zielnej w Piszu w ramach zadań budżetowych pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Zielnej w Piszu””

Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 14:53
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.

Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2024 r.

czwartek, 22 lut 2024 08:17
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pisza w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 14:48
w sprawie powołania komisji przetragowej

Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 09:48
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2024 r.

poniedziałek, 26 lut 2024 07:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2024 r.

poniedziałek, 26 lut 2024 08:00
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:30
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:32
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:36
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 08:51
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 08:54
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:14
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:17
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Pisza z dnia 1 marca 2024 r.

środa, 6 mar 2024 07:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej”

Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2024 r.

poniedziałek, 11 mar 2024 07:27
w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2024 r.

środa, 13 mar 2024 08:10
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2024 r.

czwartek, 21 mar 2024 06:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulic Św. Wojciecha i Wędkarskiej w Piszu” w ramach zadań budżetowych pn. „Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Piszu od km 0+000 do km 0+233,93”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu””

Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 10:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Nadleśnictwa w Piszu - etap II”

Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 06:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:03
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 11:42
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 11:45
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:08
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 11:49
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:10
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 10:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej”

Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:13
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa sieci światłowodowej relacji ul. Trzcinowa -skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Długiej w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa monitoringu wizyjnego”,

Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:15
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:56
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 09:02
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:11
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2023 rok

Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 10:34
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 75/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:34
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:39
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 78/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:45
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 80/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 12:04
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 12:14
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 83/2024 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2024 r.

piątek, 12 kwi 2024 14:11
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2024

Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 15 kwi 2024 12:11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 15 kwi 2024 12:13
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 15 kwi 2024 12:15
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 11:26
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Burmistrza Pisza w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2024 r.

piątek, 19 kwi 2024 11:02
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/2024 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2024 r.

piątek, 19 kwi 2024 11:04
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 11:45
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 11:52
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 92/2024 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 11:56
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 93/2024 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 12:04
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2023 rok

Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 12:25
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 95/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 12:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 96/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 12:56
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 12:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2024 r.

wtorek, 23 kwi 2024 13:02
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 99/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2024 r.

czwartek, 25 kwi 2024 10:38
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2024 r.

czwartek, 25 kwi 2024 10:42
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2024 r.

czwartek, 25 kwi 2024 11:42
w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2024 r.

czwartek, 25 kwi 2024 11:46
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Pisz i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 11:34
w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Gminnego Zespołu Informatycznego do obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 11:37
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 105/2024 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 11:39
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 11:41
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 107/2024 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2024 r.

piątek, 26 kwi 2024 11:43
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 108/2024 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2024 r.

wtorek, 30 kwi 2024 09:03
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 109/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2024 r.

środa, 8 maj 2024 13:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 110/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2024 r.

środa, 8 maj 2024 13:34
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2024 r.

środa, 8 maj 2024 13:42
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 112/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2024 r.

środa, 8 maj 2024 13:43
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 113/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2024 r.

piątek, 10 maj 2024 07:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2024 r.

wtorek, 14 maj 2024 09:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Piszu - etap II”

Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2024 r.

wtorek, 21 maj 2024 07:20
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2024 r.

wtorek, 21 maj 2024 07:26
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 117/2024 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2024 r.

wtorek, 21 maj 2024 07:29
w sprawie odwołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury

Zarządzenie Nr 118/2024 Burmistrza Pisza z dnia 16 maja 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 08:11
w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 119/2024 Burmistrza Pisza z dnia 16 maja 2024 r.

czwartek, 13 cze 2024 12:04
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 120/2024 Burmistrza Pisza z dnia 20 maja 2024 r.

wtorek, 21 maj 2024 07:32
w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 121/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2024 r.

czwartek, 23 maj 2024 07:47
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 122/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2024 r.

piątek, 24 maj 2024 14:32
w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 123/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2024 r.

piątek, 24 maj 2024 14:43
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 124/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2024 r.

wtorek, 28 maj 2024 13:33
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 125/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2024 r.

wtorek, 28 maj 2024 07:21
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Piski Dom Kultury

Zarządzenie Nr 126/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2024 r.

środa, 29 maj 2024 15:01
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pisz za 2023 rok

Zarządzenie Nr 127/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2024 r.

wtorek, 4 cze 2024 07:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 128/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2024 r.

wtorek, 4 cze 2024 08:01
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 129/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 08:24
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 130/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 08:30
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 131/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 08:36
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 132/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 10:35
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 133/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 10:38
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 134/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2024 r.

czwartek, 20 cze 2024 09:41
w sprawie planu realizacji zamierzeń obronnych w Gminie Pisz na rok 2024.

Zarządzenie Nr 135/2024 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2024 r.

piątek, 7 cze 2024 08:58
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 136/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 czerwca 2024 r.

środa, 5 cze 2024 07:37
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 137/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 czerwca 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 10:45
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 10:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 139/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 10:57
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 140/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2024 r.

sobota, 8 cze 2024 11:05
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 141/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2024 r.

środa, 12 cze 2024 14:46
w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa ogólnego Pani Elwirze Świetlickiej Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 142/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2024 r.

środa, 12 cze 2024 14:50
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz do powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 143/2024 Burmistrza Pisza z dnia 11 czerwca 2024 r.

środa, 12 cze 2024 14:52
w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Szczechy Małe

Zarządzenie Nr 144/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2024 r.

czwartek, 13 cze 2024 11:57
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 145/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2024 r.

środa, 12 cze 2024 14:54
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnegow Piszu

Zarządzenie Nr 146/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 czerwca 2024 r.

czwartek, 20 cze 2024 07:51
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 147/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2024 r.

wtorek, 25 cze 2024 09:36
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 148/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2024 r.

piątek, 21 cze 2024 08:28
w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 149/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2024 r.

czwartek, 20 cze 2024 09:44
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 151/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2024 r.

wtorek, 25 cze 2024 09:49
w sprawie przeprowadzenia weryfikacji spełniania przez najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy Pisz kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu

Zarządzenie Nr 152/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2024 r.

wtorek, 25 cze 2024 14:07
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do załatwiania spraw w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 09:46
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 09:49
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 156/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 09:52
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 157/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 09:54
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 158/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 08:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 08:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 08:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 161/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

wtorek, 2 lip 2024 08:41
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 163/2024 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2024 r.

środa, 3 lip 2024 12:39
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 164/2024 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2024 r.

środa, 3 lip 2024 13:40
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2024 r.

piątek, 5 lip 2024 07:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - Etap I”

Zarządzenie Nr 166/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2024 r.

wtorek, 9 lip 2024 09:59
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu