BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2006 r.

piątek, 6 sty 2006 10:17
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 12:26
w sprawie przyjecia układu wykonwczego budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 12:21
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/ oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objetej projektem doliny rzeki Pisy.

Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2006 r.

środa, 22 lut 2006 11:28
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:17
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2006r.

Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 12:17
zmieniajace zarządzenie w sprawie powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu.

Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2006 r.

środa, 15 lut 2006 12:30
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:08
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2006 r.

poniedziałek, 27 lut 2006 10:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 10/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:25
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:33
w sprawie powołania Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Pisza z dnia 08 marca 2006 r.

środa, 8 mar 2006 08:28
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Pisza z dnia 8 marca 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:37
w sprawie powołania członka Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 15/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 12:10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sadzenie i pielegnację roslin jednorocznych w misach, skrzynkach i kwietnikach betonowych.

Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 12:04
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Pisza z dnia 15 marca 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:40
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:44
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006 r.

poniedziałek, 20 mar 2006 08:48
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006 r.

poniedziałek, 20 mar 2006 08:51
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 11:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1679 obręb Pisz 1.

Zarządzenie Nr 23/06 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 11:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu o długości 262 m na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 135 obręb Pisz 1.

Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2006 r.

wtorek, 28 mar 2006 11:33
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 25/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:50
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 26/06 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 14:16
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2006 r.

piątek, 31 mar 2006 12:15
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 28/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 11:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:58
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żuzlowych oraz dostawę pospółki- żwiru na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 30/06 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2006 r.

poniedziałek, 3 kwi 2006 08:45
w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 31/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2006r.

piątek, 4 sty 2008 12:50
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 32/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 kwietnia 2006 r.

piątek, 7 kwi 2006 08:33
w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2006 r.

czwartek, 18 maj 2006 14:57
w sprawie powołania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2006 r.

czwartek, 13 kwi 2006 08:44
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2006r.

czwartek, 18 maj 2006 14:55
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 14:19
w sprawie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2006 r.

Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 14:42
w sprawie przygotowania i udziału wydzielonych sił i środków w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu Obrony Cywilnej pod kryptonimem "EDYTA 2006"

Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2006r.

piątek, 4 sty 2008 14:45
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2006 r.

czwartek, 4 maj 2006 07:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2006r.

piątek, 23 lis 2007 16:55
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2006 r.

czwartek, 18 maj 2006 14:50
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2006 r.

czwartek, 18 maj 2006 14:52
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu .

Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2006r.

środa, 9 sty 2008 10:04
w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2006r.

piątek, 4 sty 2008 14:47
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 czerwca 2006 r.

czwartek, 8 cze 2006 09:28
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu .

Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 czerwca 2006 r.

czwartek, 8 cze 2006 09:32
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Pisza z dnia 08 czerwca 2006 r.

wtorek, 13 cze 2006 08:36
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.

Zarządzenie Nr 48/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 14:55
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 czerwca 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 14:58
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 50/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 czerwca 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 15:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 51/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 czerwca 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 15:02
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 52/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2006 r.

wtorek, 20 cze 2006 11:00
w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 53/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2006 r.

czwartek, 22 cze 2006 09:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP I.”

Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2006r.

środa, 21 cze 2006 10:24
w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 55/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 08:58
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Gminnym zespole Szkół w Piszu.

Zarządzenie Nr 56/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2006r.

środa, 5 gru 2007 11:03
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Zarządzenie Nr 57/06 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2006r.

piątek, 4 sty 2008 15:27
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 58/06 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2006r.

piątek, 4 sty 2008 15:29
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2006 r.

piątek, 7 lip 2006 07:18
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.

Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2006 r.

środa, 12 lip 2006 12:09
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu - Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.

Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Pisza z dnia 06 lipca 2006 r.

czwartek, 6 lip 2006 12:10
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 63/06 Burmistrza Pisza z dnia 7 lipca 2006r.

środa, 9 sty 2008 11:25
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Turowo.

Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2006 r.

wtorek, 25 lip 2006 07:37
powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 65/06 Burmistrza Pisza z dnia 24 lipca 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 08:10
zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Turowo

Zarządzenie Nr 66/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

czwartek, 27 lip 2006 10:09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, ETAP I”

Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

czwartek, 27 lip 2006 10:11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 68/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

czwartek, 27 lip 2006 10:28
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. K. I. Gałczyńskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 12:33
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 70/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 13:31
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 71/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2006r.

piątek, 4 sty 2008 15:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 72/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 09:05
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu.

Zarządzenie Nr 73A/06 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 09:15
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokryw, włazów oraz założenie pierścieni odciążających w ulicy S. Batorego w Piszu.

Zarządzenie Nr 73/06 Burmistrza Pisza z dnia 1 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 09:08
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:24
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 15:04
w sprawie organizacji i funkcjonowania "Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 76/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:28
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 77/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:29
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 78/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:33
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Młodzieżowej w Piszu.

Zarządzenie Nr 79/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 13:35
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 14:07
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 81/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 14:31
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Liskach

Zarządzenie Nr 82/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 14:53
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 83/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2006r.

poniedziałek, 26 lis 2007 15:03
zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form dosoknalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2006r.

Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:45
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006 r.

czwartek, 10 sie 2006 11:26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy oraz dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym w Piszu oraz wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy

Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

środa, 23 sie 2006 13:46
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Piszu – Etap I.

Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2006 r.

czwartek, 10 sie 2006 11:27
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kwik, gm. Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem planu miejscowego dla wsi Kwik gm. Pisz.

Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

środa, 23 sie 2006 13:48
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ulicach: Lipowej i Rybackiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 88/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

środa, 23 sie 2006 13:49
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ulicach: 1 Maja i Matejki w Piszu.

Zarządzenie Nr 89/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2006r.

środa, 5 gru 2007 09:26
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 90/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2006r.

piątek, 4 sty 2008 15:57
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

Zarządzenie Nr 91/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2006 r.

czwartek, 31 sie 2006 15:11
zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 92/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2006r.

środa, 9 sty 2008 11:27
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji prztargowej.

Zarządzenie Nr 93/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2006 r.

piątek, 1 wrz 2006 10:59
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 94/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:47
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 95/06 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:49
zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Nr 96/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 97/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 07:12
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 98/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 07:16
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 07:18
w sprawie powołania Zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 100/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 września 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 10:55
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę karetki wypadkowej z wyposażeniem.

Zarządzenie Nr 101/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 września 2006 r.

środa, 27 wrz 2006 11:59
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 102/06 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2006r.

środa, 5 gru 2007 09:28
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Zarządzenie Nr 103/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:03
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarzadzenie Nr 104/06 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2006r.

środa, 9 sty 2008 11:29
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 105/06 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2006r.

środa, 9 sty 2008 11:33
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opraw oświetlenia ulicznego wraz ze źródłem światła.

Zarządzenie Nr 106/06 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2006r.

środa, 9 sty 2008 11:37
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2006/2007.

Zarządzenie Nr 107/06 Burmistrza Pisza z dnia 5 października 2006r.

środa, 5 gru 2007 09:31
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majatku ruchomego do dalszego użytkowania

Zarządzenie Nr 108/06 Burmistrza Pisza z dnia 5 października 2006r.

środa, 5 gru 2007 09:34
w sparwie powołania komisji oceny przydatności składnikó majatku ruchomego uzytkowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 109/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 października 2006 r.

piątek, 6 paź 2006 11:28
w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 110/06 Burmistrza Pisza z dnia 9 października 2006r.

środa, 9 sty 2008 11:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego ze źródłem światła.

Zarządzenie Nr 111 /06 Burmistrza Pisza z dnia 09.10. 2006

środa, 15 lis 2006 10:19
w sprawie wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego i karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 112/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 07:22
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 113/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 07:40
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 114/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 15:50
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 115/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 116/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:09
w sprawie zmiany zasad rachunkowości i zakładowego planu kont.

Zarządzenie Nr 117/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2006r.

wtorek, 27 lis 2007 15:53
w sprawie odwołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury

Zarządzenie Nr 118/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2006r.

środa, 28 lis 2007 07:44
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 119/06 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2006r.

środa, 9 sty 2008 09:51
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 120/06 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2006r.

środa, 9 sty 2008 08:31
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie amówienia publicznego na naprawę kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 121/06 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2006r.

środa, 9 sty 2008 08:28
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utzrymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2006/2007.

Zarządzenie Nr 122/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 listopada 2006 r.

czwartek, 9 lis 2006 08:01
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 123/06 Burmistrza Pisza z dnia 08 listopada 2006 r.

czwartek, 9 lis 2006 08:01
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 124/06 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 15:51
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 125/06 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:16
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 126/06 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:13
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 127/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2006 r.

środa, 19 gru 2007 15:08
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 128/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 15:49
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług konserwacji ośietlenia na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 129/06 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2006 r.

czwartek, 23 lis 2006 12:47
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 130/06 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2006r.

środa, 28 lis 2007 07:48
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 131/06 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 15:46
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Pisz.

zarządzenie Nr 132/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 15:43
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 134/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 135/06 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 15:37
w sprawie powołania Komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu.

Zarządzenie Nr 136/06 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2006r.

środa, 28 lis 2007 07:58
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 137/06 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 15:07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 138/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006 r.

czwartek, 20 gru 2007 10:19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 139/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 15:33
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na wykonaniu i opracowaniu map zasadniczych w skali 1:1000 i sytuacyjno wysokościowych w skali 1:2000 w postaci numerycznej oraz klasycznej.

Zarządzenie Nr 140/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2006 r.

wtorek, 8 sty 2008 15:31
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 141/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2006r.

środa, 5 gru 2007 09:37
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie Nr 142/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r.

wtorek, 8 sty 2008 14:59
w sprawie powołania Komisji prztargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzetu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze).

Zarządzenie Nr 143/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r.

środa, 13 gru 2006 13:58
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 144/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2006 r.

piątek, 21 gru 2007 15:09
w sprawie ogłoszenia konkursu na "świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych oraz wsi i sołectw na terenie Gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 145/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2006r.

środa, 28 lis 2007 08:18
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 146/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2006r.

środa, 28 lis 2007 09:03
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 147/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2006r.

środa, 28 lis 2007 09:07
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 148/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:26
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 149/06 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2006r.

piątek, 4 sty 2008 16:28
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz.