BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 stycznia 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 14:17
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie GiM w Piszu.

Zarządzenie Nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 4 stycznia 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 14:11
w sprawie uruchomienia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 3/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 stycznia 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 14:07
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 4/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 stycznia 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 14:00
w sprawie powierzenia uprawnień do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniu o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie Nr 5/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 stycznia 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 13:58
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie i mieście Pisz w 2002 roku.

Zarządzenie Nr 6/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 stycznia 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 13:51
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 7/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 lutego 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 13:48
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Piszu.

Zarządzenie Nr 8/SO/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 4 lipca 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 13:34
w sprawie powołania sztabu kryzysowego Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 10/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 lipca 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 13:08
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont.

Zarządzenie Nr 11/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 września 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 12:56
w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 13/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 października 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 10:58
w sprawie zasad używania oraz przydzielania odzieży roboczej, obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom UGiM Pisz.

Zarządzenie Nr 14/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 13 listopada 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 10:12
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego".

Zarządzenie Nr 16/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 listopada 2002 r.

poniedziałek, 20 gru 2004 09:04
w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Zarządzenie Nr 17/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 listopada 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 11:57
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Zarządzenie Nr 18/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 11:19
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 19/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 11:02
w sprawie powołania Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Pisz.

Zarządzenie Nr 20/02 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 10:55
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 21/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 13 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 10:49
w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Zarządzenie Nr 22/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 10:43
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 23/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 10:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Zarządzenie Nr 24/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2002 r.

czwartek, 16 gru 2004 10:18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.