BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2007r.

wtorek, 9 sty 2007 14:20
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2007r.

wtorek, 9 sty 2007 14:26
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 3/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2007r.

środa, 28 lis 2007 09:11
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2007r.

Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2007r.

środa, 28 lis 2007 09:36
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 5/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2007r.

czwartek, 20 gru 2007 11:33
w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Pisz w 2007 roku

Zarządzenie Nr 6/07 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:25
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie opłat za nadzór nad wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2007r.

środa, 24 sty 2007 10:00
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2007r.

czwartek, 18 sty 2007 08:48
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2007r.

wtorek, 23 sty 2007 07:11
w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pisz. na lata 2007 – 2015

Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2007r.

środa, 28 lis 2007 09:55
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2007r.

środa, 24 sty 2007 09:59
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacje ulic Chabrowej i Łabędziej w Piszu.

Zarządzenie Nr 12/07 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:34
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania

Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2007r.

środa, 28 lis 2007 09:58
w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Pisza z dnia 01 lutego 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:20
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:54
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2007r.

piątek, 21 gru 2007 13:01
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2007r.

środa, 14 lut 2007 09:53
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2007r.

poniedziałek, 19 lut 2007 13:17
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2007r.

poniedziałek, 19 lut 2007 14:11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2007r.

środa, 21 lut 2007 11:26
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 21/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2007r.

środa, 21 lut 2007 11:26
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2007r.

środa, 28 lis 2007 10:17
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 23/07 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2007r.

środa, 28 lis 2007 10:19
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 24/07 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2007r.

środa, 28 lis 2007 10:24
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2007r.

Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2007r.

środa, 28 lut 2007 08:58
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2007r.

środa, 28 lut 2007 09:00
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2007r.

środa, 28 lut 2007 09:02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2007r.

środa, 28 lis 2007 10:29
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 29/07 Burmistrza Pisza z dnia 02 marca 2007r.

poniedziałek, 5 mar 2007 09:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/07 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2007r.

piątek, 21 gru 2007 15:11
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:19
zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2007r.

środa, 28 lis 2007 10:32
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majatku ( środków trwałych i wyposażenia ) w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 33/07 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2007r.

środa, 28 lis 2007 10:42
w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2007r.

piątek, 9 mar 2007 09:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania dróg na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza oraz dowóz żwiru na drogi pozamiejskie na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 35/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2007r.

piątek, 9 mar 2007 13:51
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2007 r.

środa, 28 lis 2007 10:45
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2007r.

piątek, 4 sty 2008 12:53
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Zarządzenie Nr 38/07 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2007r.

piątek, 21 gru 2007 08:39

Zarządzenie Nr 39/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2007r.

środa, 28 lis 2007 11:44
w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Pisza z dnia 3 kwietnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 11:57
w sprawie powołania Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007r.

czwartek, 5 kwi 2007 12:51
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007 r.

czwartek, 22 lis 2012 12:28
przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007r.

środa, 11 kwi 2007 07:41
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu .

Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007r.

wtorek, 10 kwi 2007 14:42
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:51
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział i okazanie granic nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:47
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz oraz inwentaryzacje budynku położonego w Piszu przy ul. Warszawskiej 38.

Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni ścieralnej na ulicy Tuwima w Piszu.

Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:36
w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2007r.

środa, 18 kwi 2007 13:03
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007r.

poniedziałek, 30 kwi 2007 15:44
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 51/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 12:01
w sprawie powołania Komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ( środków trwałych i wyposażenia ) w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:38
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2007r.

piątek, 4 sty 2008 14:50
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 54/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2007r.

piątek, 4 sty 2008 15:24
w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 maja 2007r.

środa, 19 gru 2007 15:15
uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2007r.

piątek, 5 paź 2007 18:53
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:33
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:27
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2007r.

środa, 28 lis 2007 12:39
w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu higienicznych warunków pracy

Zarządzenie Nr 60/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:24
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2007r.

poniedziałek, 26 lis 2007 11:41
w sprawie polityki rachunkowości i procedur kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2007r.

środa, 23 maj 2007 15:15
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, gm. Pisz.

Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2007 r.

czwartek, 24 maj 2007 09:14
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2007r.

środa, 28 lis 2007 12:42
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrebie Pisz I, zwanego obszarem centrum kulturalno-rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym.

Zarządzenie Nr 66/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2007r.

piątek, 4 sty 2008 15:41
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 67/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 czerwca 2007r.

wtorek, 5 cze 2007 13:40
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 68/07 Burmistrza Pisza z dnia 5 czerwca 2007r.

środa, 28 lis 2007 12:47
uchylajace zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów ( kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych bedących instytucjami kultury

Zarządzenie Nr 69/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2007r.

wtorek, 19 cze 2007 10:07
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania kandydatów na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2007r.

środa, 28 lis 2007 12:52
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu, Szkoły Podstawowej w Trzonkach oraz Szkoły Podstawowej Hejdyku

Zarządzenie Nr 71/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2007r.

środa, 28 lis 2007 12:59
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2007r.

piątek, 29 cze 2007 11:54
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2007r.

piątek, 4 sty 2008 15:45
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:38
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:41
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 76/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:43
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:57
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 78/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:09
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2007r.

piątek, 4 sty 2008 15:53
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 80/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 lipca 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:07

Zarządzenie Nr 81/07 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:04
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 82/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:10
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom i uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2007r.

poniedziałek, 3 gru 2007 16:47
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 84/07 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2007r.

poniedziałek, 3 gru 2007 16:50
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:16
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 86/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:36
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 87/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:39
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 88/07 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2007r.

piątek, 4 sty 2008 15:55
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 89/07 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2007r.

wtorek, 7 sie 2007 13:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 90/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2007r.

wtorek, 30 paź 2007 11:21
w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 91/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:41
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 14:01
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 93/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 sierpnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:43
w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 94/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2007r.

piątek, 5 paź 2007 18:57
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 95/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:53
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 96/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 14:55
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 98/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:51
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2007r.

środa, 9 sty 2008 11:54
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wi Karwik, gm Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm Pisz.

Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2007r.

piątek, 4 sty 2008 16:00
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2007r.

piątek, 5 paź 2007 19:08
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2007r.

piątek, 5 paź 2007 19:12
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 103/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:38
uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 104/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:01
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 105/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 września 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:32
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termodernizację Szkoły Podstawowej w Jeżach.

Zarządzenie Nr 106/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:03
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 107/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 września 2007r.

środa, 9 sty 2008 11:56
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jeżach.

Zarządzenie Nr 108/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 września 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:45
w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników oraz sposobu ich przyznawania

Zarządzenie Nr 109/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2007r.

piątek, 21 gru 2007 10:02
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 110/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:05
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 111/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:12
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 112/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:05
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 113/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:08
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 114/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2007r.

piątek, 5 paź 2007 19:16
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 116/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:12
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 117/07 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:48
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 118/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:16
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 119/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:28
uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 120/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007r.

środa, 10 paź 2007 11:44
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 121/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:36
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 122/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007r.

środa, 10 paź 2007 11:48
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 123/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007r.

piątek, 4 sty 2008 16:11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 124/07 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:40
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 125/07 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:44
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych oraz wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

Zarządzenie Nr 126/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 października 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:53
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 127/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rozbudowę wodociągu wiejskiego polegającą na wykonaniu zewnętrznej sieci wodociągowej ora przyłączy domowych w osiedlu mieszkaniowym Nadleśnictwa Pisz w obrębie wsi Stare Guty, m.Pisz".

Zarządzenie Nr 128/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociagowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II.

Zarządzenie Nr 129/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 15:57
w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 130/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 października 2007r.

piątek, 19 paź 2007 11:37
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 131/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:00
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 132/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 133/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:06
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 134/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2007r.

środa, 5 gru 2007 10:59
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu na czas wojny

Zarządzenie Nr 135/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2007r.

piątek, 21 gru 2007 10:02
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 136/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II".

Zarządzenie Nr 137/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:09
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 138/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2007r.

piątek, 4 sty 2008 16:22
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 139/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”

Zarządzenie Nr 140/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej”

Zarządzenie Nr 141/07 Burmistrza Pisza z dnia 5 listopada 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:12
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu inwestycyjnego na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 142/07 Burmistrza Pisza z dnia 5 listopada 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:11
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Jeglin

Zarządzenie Nr 143/07 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2007r.

czwartek, 3 sty 2008 15:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin

Zarządzenie Nr 144/07 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2007r.

środa, 14 lis 2007 10:57
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 145/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:16
w sprawie zmiany regulaminu Oragnizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 146/07 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2007r.

piątek, 4 sty 2008 16:24
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 147/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2007r.

czwartek, 29 lis 2007 09:02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 148/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008”

Zarządzenie Nr 149/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:27
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 150/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2007r.

środa, 28 lis 2007 16:23
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 151/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2007r.

środa, 5 gru 2007 11:15
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 152/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2007r.

piątek, 4 sty 2008 16:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki"

Zarządzenie Nr 153/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2007r.

poniedziałek, 3 gru 2007 10:27
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 154/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2007r.

piątek, 4 sty 2008 16:34
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 155/07 Burmistrza Pisza z dnia 06 grudnia 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz

Zarządzenie Nr 156/07 Burmistrza Pisza z dnia 06 grudnia 2007r.

środa, 2 sty 2008 14:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej”

Zarządzenie Nr 157/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych".

Zarządzenie Nr 158/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 13:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz"

Zarządzenie Nr 159/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2007r.

środa, 9 sty 2008 11:23
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 160/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 12:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gmine Pisz".

Zarządzenie Nr 161/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2007r.

poniedziałek, 17 gru 2007 08:53
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 162/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2007r.

wtorek, 8 sty 2008 12:28
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Nr 163/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2007r.

środa, 2 sty 2008 13:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki”

Zarządzenie Nr 164/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2007 r.

środa, 1 lip 2009 08:47
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 164A/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2007r.

czwartek, 3 sty 2008 14:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Łupki”

Zarządzenie Nr 165/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r.

czwartek, 17 sty 2008 11:21
w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Pisz w 2008 roku

Zarządzenie Nr 166/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 13:27
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 167/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r.

piątek, 4 sty 2008 07:09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 168/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:32
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zarządzenie Nr 169/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:39
w sprawie ustanowienia Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zarządzenie Nr 170/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:41
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 171/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:43
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 172/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:45
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 173/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:49
w sprawie powołania zespołów spisowych.

Zarządzenie Nr 174/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:50
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ( środków trwałych i wyposażenia ) w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 175/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

wtorek, 29 sty 2008 14:54
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia ) w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 176/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007r.

poniedziałek, 11 lut 2008 16:02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych.

Zarządzenie Nr 177/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007 r.

środa, 2 kwi 2008 10:41
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 178/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007 r.

środa, 1 lip 2009 09:00
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu