BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2009 r.

piątek, 9 sty 2009 14:33
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2009 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 10:05
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Pisza z dnia 06 stycznia 2009 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 14:55
w sprawie zasad używania oraz przydzielania odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Pisza z dnia 07 stycznia 2009 r.

piątek, 9 sty 2009 10:35
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2009 r.

wtorek, 20 sty 2009 10:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2009 r.

wtorek, 20 sty 2009 10:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin.

Zarzadzenie Nr 7/09 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2009 r.

piątek, 30 sty 2009 13:19
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2009 r.

wtorek, 20 sty 2009 10:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej.

Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2009 r.

piątek, 30 sty 2009 08:22
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2009 r.

czwartek, 15 sty 2009 12:23
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2009 r.

czwartek, 15 sty 2009 12:25
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2009 r.

piątek, 30 sty 2009 13:25
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2009 r.

piątek, 30 sty 2009 13:29
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2009r.

wtorek, 27 sty 2009 11:11
w sprawie powołania komisji do wyceny i sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2009 r.

środa, 28 sty 2009 09:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2009 r.

czwartek, 29 sty 2009 11:26
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. organizacji pozarządowych.

Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2009 r.

środa, 28 sty 2009 09:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne.

Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2009 r.

wtorek, 3 lut 2009 11:57
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2009

Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2009 r.

wtorek, 24 lut 2009 14:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu"

Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2009 r.

piątek, 30 sty 2009 13:15
w sprawie powołania komisji do wyceny i sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 r.

czwartek, 5 lut 2009 11:50
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 r.

poniedziałek, 2 lut 2009 16:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

czwartek, 5 lut 2009 12:14
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

czwartek, 5 lut 2009 12:16
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

czwartek, 5 lut 2009 12:19
w sprawie powołania komisji do realizacji programu „Uczeń na wsi”.

Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

środa, 4 lut 2009 13:33
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2009 r.

środa, 4 lut 2009 14:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”

Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2009 r.

wtorek, 24 lut 2009 13:44
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

czwartek, 19 lut 2009 15:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu”

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

czwartek, 19 lut 2009 16:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz.”

Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

czwartek, 19 lut 2009 16:46
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz.”

Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2009 r.

wtorek, 24 lut 2009 14:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej i Gajowej w miejscowości Jagodne"

Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2009 r.

wtorek, 24 lut 2009 14:22
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Piszu regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2009 r.

wtorek, 10 mar 2009 12:03
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2009 r.

piątek, 20 mar 2009 11:35
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Pisza z dnia 04 marca 2009 r.

wtorek, 10 mar 2009 10:51
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Pisza z dnia 05 marca 2009 r.

wtorek, 10 mar 2009 12:08
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2009 r.

piątek, 20 mar 2009 11:48
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń w szkołach gminy Pisz, adaptowanych na sale dydaktyczne

Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2009 r.

środa, 15 kwi 2009 11:08
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2009 r.

wtorek, 14 kwi 2009 13:43
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2009 r.

piątek, 20 mar 2009 16:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2009 r.

wtorek, 28 kwi 2009 07:25
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2009 r.

wtorek, 28 kwi 2009 07:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2009 r.

wtorek, 31 mar 2009 15:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2009 r.

czwartek, 2 kwi 2009 15:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń klasowych oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu

Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2009 r.

wtorek, 14 kwi 2009 13:19
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2009 r.

wtorek, 14 kwi 2009 13:05
w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2009 r.

wtorek, 14 kwi 2009 12:52
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 kwietnia 2009 r.

piątek, 3 kwi 2009 12:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”

Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Pisza z dnia 07 kwietnia 2009 r.

wtorek, 7 kwi 2009 16:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "budowę parkingu przy kościele na Osiedlu Wschód w Piszu"

Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Pisza z dnia 09 kwietnia 2009 r.

czwartek, 9 kwi 2009 09:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2009 r.

wtorek, 28 kwi 2009 07:52
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2009 r.

wtorek, 21 kwi 2009 15:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2009 r.

wtorek, 28 kwi 2009 09:00
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2009 r.

wtorek, 28 kwi 2009 09:09
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2009 r.

wtorek, 28 kwi 2009 09:18
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz"

Zarządzenie Nr 57/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2009 r.

wtorek, 16 cze 2009 11:53
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2009 r.

czwartek, 14 maj 2009 11:19
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2009 r.

wtorek, 5 maj 2009 11:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2009 r.

czwartek, 21 maj 2009 11:50
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r.

piątek, 8 maj 2009 12:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników od ulicy Trzcinowej do ulicy Batorego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe, I Etap – Budowa ciągu pieszo–rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszu

Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r.

piątek, 8 maj 2009 12:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni ulicy Rybackiej w Piszu

Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2009 r.

czwartek, 14 maj 2009 11:34
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2009 r.

czwartek, 14 maj 2009 12:03
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2009 r.

środa, 13 maj 2009 15:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem

Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r.

piątek, 22 maj 2009 14:31
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r.

piątek, 22 maj 2009 14:38
w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r.

piątek, 22 maj 2009 14:43
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r.

poniedziałek, 1 cze 2009 13:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu"

Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r.

wtorek, 26 maj 2009 08:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 71/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2009 r.

piątek, 12 cze 2009 12:09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2009 r.

piątek, 12 cze 2009 12:16
w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Gminnego Zespołu Szkół w Piszu i Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2009 r.

piątek, 12 cze 2009 12:22
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 74/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2009 r.

piątek, 12 cze 2009 12:28
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2009 r.

wtorek, 26 maj 2009 14:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 76/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2009 r.

piątek, 26 cze 2009 14:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 77/09 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2009 r.

poniedziałek, 1 cze 2009 14:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Zarządzenie Nr 78/09 Burmistrza Pisza z dnia 04 czerwca 2009 r.

piątek, 12 cze 2009 12:38
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2009 r.

wtorek, 9 cze 2009 12:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2009 r.

piątek, 12 cze 2009 11:42
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2009 r.

poniedziałek, 15 cze 2009 11:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty

Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2009 r.

poniedziałek, 15 cze 2009 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ulicy Parkowej 5 w Piszu

Zarządzenie Nr 83/09 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2009 r.

piątek, 26 cze 2009 14:34
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 84/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2009 r.

piątek, 26 cze 2009 14:44
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Borki

Zarządzenie Nr 85/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 07:28
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 07:47
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 07:56
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 88/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 08:30
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 czerwca 2009 r.

poniedziałek, 29 cze 2009 08:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 czerwca 2009 r.

poniedziałek, 29 cze 2009 09:02
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 91/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 08:44
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Piszu

Zarządzenie Nr 92/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 08:56
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 93/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 09:21
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 09:28
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 09:34
w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 96/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 10:15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2009 r.

czwartek, 2 lip 2009 13:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę tymczasowego zbiornika przeciwpożarowego w Trzonkach

Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2009 r.

piątek, 3 lip 2009 16:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz

Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2009 r.

piątek, 17 lip 2009 10:22
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2009 r.

wtorek, 14 lip 2009 15:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego odcinka drogi krajowej Nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki w km od 118+800 do 119+600

Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2009 r.

czwartek, 16 lip 2009 15:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz”

Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 lipca 2009 r.

poniedziałek, 20 lip 2009 15:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników wzdłuż ul. Zatorowej i Jeziornej w Piszu

Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca 2009 r.

wtorek, 21 lip 2009 15:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 104/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 lipca 2009 r.

piątek, 7 sie 2009 12:27
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum

Zarządzenie Nr 105/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 lipca 2009 r.

piątek, 24 lip 2009 15:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki przy ul. Gdańskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 106/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 lipca 2009 r.

piątek, 24 lip 2009 15:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działek przy ulicy Klementowskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 107/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2009 r.

piątek, 4 wrz 2009 10:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 108/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 sierpnia 2009 r.

piątek, 4 wrz 2009 10:32
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r.

środa, 19 sie 2009 15:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r.

środa, 19 sie 2009 15:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 10:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2009 r.

poniedziałek, 24 sie 2009 15:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działek przy ulicy Klementowskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2009 r.

poniedziałek, 24 sie 2009 15:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki przy ulicy Warszawskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2009 r.

piątek, 4 wrz 2009 10:46
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2009 r.

piątek, 28 sie 2009 14:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 116/09 Burmistrza Pisza z dnia 1 września 2009 r.

piątek, 4 wrz 2009 11:16
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Stare Guty

Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2009 r.

wtorek, 8 wrz 2009 11:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 118/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2009 r.

wtorek, 8 wrz 2009 11:02
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 119/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2009 r.

poniedziałek, 5 paź 2009 12:01
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr 120/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2009 r.

poniedziałek, 5 paź 2009 12:07
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 121/09 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2009 r.

czwartek, 17 wrz 2009 14:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I

Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2009 r.

poniedziałek, 5 paź 2009 12:14
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 123/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2009 r.

czwartek, 24 wrz 2009 15:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów

Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2009 r.

wtorek, 20 paź 2009 11:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Szkoły Filialnej w Snopkach wraz z częścią mieszkalną.

Zarządzenie Nr 125/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2009 r.

wtorek, 20 paź 2009 11:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni placu manewrowego w Piszu przy ul. Matejki 2.

Zarządzenie Nr 126/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2009 r.

wtorek, 20 paź 2009 11:00
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 127/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2009 r.

środa, 30 wrz 2009 12:26
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów

Zarządzenie Nr 128/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2009 r.

poniedziałek, 5 paź 2009 12:18
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2009 r.

czwartek, 8 paź 2009 09:04
w sprawie powołania Komisji do Spraw Pomocy Materialnej

Zarządzenie Nr 130/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2009 r.

piątek, 2 paź 2009 15:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Zarządzenie Nr 131/09 Burmistrza Pisza z dnia 02 października 2009 r.

poniedziałek, 5 paź 2009 12:27
zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2009.

Zarządzenie Nr 132/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2009 r.

wtorek, 13 paź 2009 15:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 133/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2009 r.

wtorek, 20 paź 2009 11:23
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 134/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 10:47
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2009 r.

wtorek, 20 paź 2009 11:27
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 136/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2009 r.

środa, 21 paź 2009 09:18
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I

Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r.

czwartek, 12 lis 2009 14:42
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2009 r.

piątek, 23 paź 2009 15:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 139/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2009 r.

poniedziałek, 26 paź 2009 14:51
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Zarządzenie Nr 140/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2009 r.

czwartek, 12 lis 2009 15:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2009 r.

czwartek, 12 lis 2009 15:08
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów

Zarządzenie Nr 142/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2009 r.

środa, 25 lis 2009 08:31
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 142a /09 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2009 r.

środa, 9 gru 2009 13:33
w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2010.

Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Pisza z dnia 02 listopada 2009 r.

czwartek, 12 lis 2009 14:48
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 144/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2009 r.

wtorek, 3 lis 2009 10:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2009 r.

czwartek, 12 lis 2009 14:53
w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 146/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2009 r.

czwartek, 12 lis 2009 14:56
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2009 r.

środa, 4 lis 2009 16:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 kV wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu

Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r.

piątek, 6 lis 2009 15:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2009/2010

Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r.

piątek, 6 lis 2009 15:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Gdańskiej i Kominiarskiej w Piszu oraz ulicy Zielonej w miejscowości Jagodne

Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r.

poniedziałek, 9 lis 2009 14:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do szkolnych pracowni informatycznych i językowych

Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r.

poniedziałek, 9 lis 2009 14:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fotoradaru wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym dla Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 152/09 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2009 r.

piątek, 13 lis 2009 07:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz

Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r.

piątek, 13 lis 2009 15:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz

Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r.

wtorek, 17 lis 2009 11:35
w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 155/09 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2009 r.

środa, 9 gru 2009 09:36
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 156/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2009 r.

wtorek, 24 lis 2009 10:26
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 157/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2009 r.

czwartek, 26 lis 2009 14:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarządzenie Nr 158/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 10:53
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 159/09 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2009 r.

środa, 9 gru 2009 09:46
w sprawie wypłacania ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych

Zarządzenie Nr 160/09 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2009 r.

piątek, 4 gru 2009 10:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 161/09 Burmistrza Pisza z dnia 02 grudnia 2009 r.

środa, 9 gru 2009 10:13
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 162/09 Burmistrza Pisza z dnia 02 grudnia 2009 r.

środa, 9 gru 2009 10:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2009 r.

środa, 2 gru 2009 15:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 164/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2009 r.

piątek, 4 gru 2009 14:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 165/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2009 r.

wtorek, 8 gru 2009 10:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych (przesyłki listowe o masie do 50 g) dla Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 166/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2009 r.

wtorek, 8 gru 2009 14:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I

Zarządzenie Nr 167/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2009 r.

środa, 9 gru 2009 13:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)

Zarządzenie Nr 168/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2009 r.

piątek, 11 gru 2009 15:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 169/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 11:27
w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Nr 170/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2009 r.

poniedziałek, 14 gru 2009 15:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 171/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2009 r.

poniedziałek, 14 gru 2009 15:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 172/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2009 r.

wtorek, 15 gru 2009 15:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2009 r.

środa, 16 gru 2009 09:19
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 174/09 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2009 r.

piątek, 18 gru 2009 14:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 175/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2009 r.

poniedziałek, 21 gru 2009 14:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych

Zarządzenie Nr 176/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 11:41
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 178/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 11:53
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2010 roku

Zarządzenie Nr 179/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 12:21
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 180/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2009 r.

czwartek, 7 sty 2010 12:30
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2009 r.

środa, 13 sty 2010 14:29
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 177/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2009 r.

wtorek, 22 gru 2009 13:30
w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.