BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 2 sty 2017 15:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

ZARZĄDZENIE NR 2/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 2 stycznia 2017 r.

środa, 11 sty 2017 11:36
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 3/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 2 stycznia 2017 r.

środa, 11 sty 2017 11:39
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 4/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 16 sty 2017 09:59
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 13:45
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 13:49
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 13:54
w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 8/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 16 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 13:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2017 r.

piątek, 9 lut 2018 10:26
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Pisz i jej jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 10/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 27 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:59
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 13:52
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 15:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 13/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 15:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 06 lutego 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 13:31
w sprawie przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych na gminne lokale socjalne

Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2017 roku

środa, 8 lut 2017 11:33
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

ZARZĄDZENIE NR 16/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 08 lutego 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 13:34
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2017 r.

czwartek, 9 lut 2017 10:00
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 18/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 09 lutego 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:54
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 09 lutego 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:57
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 20/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 09 lutego 2017 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 14:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 lutego 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:50
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 22/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 lutego 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:54
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 lutego 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:39
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

ZARZĄDZENIE NR 24/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 1 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:36
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2017 r.

czwartek, 2 mar 2017 09:54
zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu higienicznych warunków pracy

Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2017 r.

wtorek, 7 mar 2017 11:55
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 2 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 28/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 2 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:31
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 6 marca 2017 r.

poniedziałek, 6 mar 2017 15:11
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Babrosty

ZARZĄDZENIE NR 30/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 7 marca 2017 r.

wtorek, 7 mar 2017 14:54
zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Babrosty

Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 12:18
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2017 r.

środa, 15 mar 2017 15:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21

ZARZĄDZENIE Nr 33/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 15:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

ZARZĄDZENIE NR 34/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:26
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 marca 2017 r.

czwartek, 16 mar 2017 12:25
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2017 r.

piątek, 17 mar 2017 13:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2

ZARZĄDZENIE Nr 38/17 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2017 r.

czwartek, 23 mar 2017 14:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Karpa na dz. o nr geod. 6/34

ZARZĄDZENIE Nr 39/17 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2017 r.

czwartek, 23 mar 2017 14:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2, 196/3

ZARZĄDZENIE NR 40/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 23 marca 2017 r.

piątek, 24 mar 2017 14:24
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 23 marca 2017 r.

piątek, 24 mar 2017 14:36
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 42/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2017 r.

poniedziałek, 27 mar 2017 14:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1

ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2017 r.

środa, 29 mar 2017 14:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210

ZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 29 marca 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 10:05
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 3 kwi 2017 14:33
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 46/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 3 kwi 2017 14:35
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 47/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 3 kwi 2017 14:36
w sprawie powołania zespołu spisowego

ZARZĄDZENIE Nr 48/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2017 r.

piątek, 31 mar 2017 13:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5

ZARZĄDZENIE NR 49/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 marca 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 10:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 50/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 marca 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 10:09
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 51/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 3 kwietnia 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 10:14
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 52/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 3 kwietnia 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 10:16
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu spisowego

ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Burmistrza Pisza z dnia 3 kwietnia 2017 r.

wtorek, 4 kwi 2017 14:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18

Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2017 r.

środa, 12 kwi 2017 07:56
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 11:18
w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 56/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 kwietnia 2017 r.

czwartek, 13 kwi 2017 11:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na obszarze Gminy Pisz

ZARZĄDZENIE NR 57/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 kwietnia 2017 r.

czwartek, 20 kwi 2017 13:26
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 58/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 kwietnia 2017 r.

czwartek, 20 kwi 2017 13:28
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu spisowego

Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2017 r.

czwartek, 20 kwi 2017 12:07
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 60/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 19 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 19 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:26
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 20 kwietnia 2017 r.

wtorek, 25 kwi 2017 08:02
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 63/17 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

piątek, 21 kwi 2017 13:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210

ZARZĄDZENIE NR 64/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 12:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 12:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 66/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 12:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2017 r.

środa, 26 kwi 2017 14:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

ZARZĄDZENIE NR 68/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 14:51
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 69/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 13:03
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 70/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 14:54
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 71/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 4 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 14:57
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 72/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 4 maja 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 12:41
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 73/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 5 maja 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 12:06
w sprawie zmiany w "Programie odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za media" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz

ZARZĄDZENIE NR 74/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 8 maja 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 11:56
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Zdunowo

ZARZĄDZENIE NR 75/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 8 maja 2017 r.

wtorek, 9 maj 2017 12:15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2017 r.

środa, 10 maj 2017 15:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2017 r.

piątek, 12 maj 2017 08:28
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

ZARZĄDZENIE NR 78/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:02
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 79/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:04
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2017 r.

czwartek, 18 maj 2017 09:30
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 81/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 12 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:07
zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Zdunowo

ZARZĄDZENIE NR 82/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 15 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 83/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2017 r.

środa, 17 maj 2017 14:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18

Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2017 r.

czwartek, 18 maj 2017 14:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 85/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 18 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:14
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 86/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 18 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:18
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2017 r.

czwartek, 8 lut 2018 09:03
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 88/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 22 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maj 2017 15:20
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 89/ 17 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2017 r.

wtorek, 23 maj 2017 13:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210

ZARZĄDZENIE NR 90/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:59
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 91/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:55
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 92/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:51
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 93/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:45
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 94/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 13:34
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 95/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 13:12
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 96/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 97/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:25
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 98/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 12:02
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 99/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 11:55
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 100/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 maja 2017 r.

środa, 31 maj 2017 11:58
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2017 r.

czwartek, 8 cze 2017 12:39
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2017 r.

czwartek, 8 cze 2017 12:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2017 r.

czwartek, 8 cze 2017 12:37
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2017 r.

czwartek, 8 cze 2017 12:25
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2017 r.

czwartek, 8 cze 2017 12:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 106/17 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2017 r.

piątek, 9 cze 2017 12:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 107/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 19 czerwca 2017 r.

wtorek, 4 lip 2017 14:41
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

ZARZĄDZENIE Nr 108/17 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2017 r.

wtorek, 20 cze 2017 13:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 68, 77, 75 obręb Babrosty

ZARZĄDZENIE NR 109/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 23 czerwca 2017 r.

wtorek, 4 lip 2017 14:57
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 23 czerwca 2017 r.

wtorek, 4 lip 2017 14:53
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 czerwca 2017 r.

wtorek, 4 lip 2017 14:49
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 112/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 czerwca 2017 r.

wtorek, 4 lip 2017 14:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 113/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 czerwca 2017 r.

wtorek, 4 lip 2017 14:52
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 11:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2017 r.

wtorek, 11 lip 2017 11:15
w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 116 /17 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 09:13
w sprawie odwołania Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2017 r.

środa, 26 lip 2017 11:54
w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 13:09
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 lipca 2017

czwartek, 27 lip 2017 10:50
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 lipca 2017 r.

wtorek, 25 lip 2017 11:34
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2017 r.

środa, 26 lip 2017 13:34
w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2017 r.

środa, 28 lip 2117 07:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 12:48
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 12:30
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2017 r.

piątek, 28 lip 2017 14:26
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2017 r.

piątek, 28 lip 2017 15:16
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu

Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 12:03
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 11:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 11:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Pisza z dnia 3 sierpnia 2017 r.

czwartek, 8 lut 2018 08:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - etap I - Stacja Przeładunkowa

Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Pisza z dnia 04 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 7 sie 2017 10:21
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2017 r.

wtorek, 13 lut 2018 13:10
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Pisz prowadzenia spraw Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2017 r.

wtorek, 13 lut 2018 13:13
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 11:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 10:29
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 11:34
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Pisza z dnia 08 sierpnia 2017 r.

czwartek, 17 sie 2017 12:47
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2017 r.

czwartek, 17 sie 2017 12:30
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2017 r.

czwartek, 31 sie 2017 14:07
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2017 r.

niedziela, 31 sie 2217 14:11
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 11:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2017 r.

wtorek, 29 sie 2017 09:56
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Stare Guty.

Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 11:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie targowiska w Piszu

Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 11:13
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2017 r.

czwartek, 31 sie 2017 13:45
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2017 r.

czwartek, 31 sie 2017 13:51
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2017 r.

czwartek, 31 sie 2017 13:56
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 4 wrz 2017 11:19
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 08:27
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 08:29
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 08:32
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 09:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 09:22
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 156/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 09:23
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2017 r.

środa, 6 wrz 2017 09:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Pisza z dnia 05 września 2017r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 14:26
w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2017 r.

poniedziałek, 15 wrz 2217 11:03
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2017 r.

poniedziałek, 18 wrz 2017 11:39
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Pisza z dnia 18 września 2017 r.

poniedziałek, 9 paź 2017 09:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2017 r.

środa, 4 paź 2017 13:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2017 r.

środa, 4 paź 2017 13:37
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2017 r.

środa, 4 paź 2017 13:39
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2017 r.

środa, 4 paź 2017 13:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2017 r.

środa, 4 paź 2017 13:46
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2017 r.

czwartek, 5 paź 2017 10:40
określenia ilości przyznanych stypendiów.

Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2017

środa, 11 paź 2017 11:11
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2017 r.

czwartek, 8 lut 2018 09:14
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 października 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:12
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Pisz i jej jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:18
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Pisza z dnia 9 października 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:22
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

ZARZĄDZENIE Nr 174/17 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2017 r.

wtorek, 24 paź 2017 15:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki

ZARZĄDZENIE Nr 175/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2017 r.

wtorek, 31 paź 2017 12:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018

Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2017 r.

wtorek, 31 paź 2017 11:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 177/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2017 r.

wtorek, 31 paź 2017 11:55
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Pisza z dnia 2 listopada 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:26
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:27
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

wtorek, 7 lis 2017 07:31
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 181/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

wtorek, 7 lis 2017 07:37
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 182/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

wtorek, 7 lis 2017 07:40
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2017 r.

środa, 15 lis 2017 13:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 187/17 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2017 r.

środa, 15 lis 2017 12:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018

Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2017 r.

czwartek, 16 lis 2017 09:26
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018-2021

Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2017 r.

czwartek, 16 lis 2017 09:29
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 190/17 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 10:24
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 191/17 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 12:11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 192/17 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 12:20
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 193/17 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 12:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 194/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2017 r.

wtorek, 5 gru 2017 12:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”

ZARZĄDZENIE Nr 195/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2017 r.

środa, 29 lis 2017 14:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018

Zarządzenie Nr 196/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.

czwartek, 8 lut 2018 09:21
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy mających miejsce w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 197/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 13:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 198/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 13:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 199/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 13:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 200/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 14:31
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 201/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.

piątek, 8 gru 2017 14:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 202/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 11 gru 2017 15:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminie Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 203/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2017 r.

środa, 13 gru 2017 10:31
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 204/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2017 r.

środa, 13 gru 2017 10:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 205/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2017 r.

środa, 13 gru 2017 13:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 206/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2017 r.

środa, 20 gru 2017 12:52
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 207/17 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2017r.

piątek, 15 gru 2017 09:12
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 208/17 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2017 r.

wtorek, 9 sty 2018 07:25
w sprawie uchylenia przydziału organizacyjno - mobilizacyjnego do formacji obrony cywilnej do zadań ogólnych na terenie gminy Pisz.

ZARZĄDZENIE Nr 209/17 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2017 r.

środa, 20 gru 2017 13:17
w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za media oraz zwrotu poniesionych kosztów wypłaconych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz oraz użytkowników z prawem do lokalu socjalnego mających zobowiązania finansowe wobec Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 210/17 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 10:34
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 211/17 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 10:37
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 212/17 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2017 r.

środa, 14 lut 2018 09:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 213/17 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 07:36
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 214/17 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 07:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie Nr 215/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2017 r.

wtorek, 9 sty 2018 07:29
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 216/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 07:42
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 217/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 8 sty 2018 07:46
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 218/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2017 r.

czwartek, 11 sty 2018 13:26
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2018 roku

Zarządzenie Nr 219/17 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2017 r.

środa, 17 sty 2018 09:32
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych