BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005 r.

środa, 5 sty 2005 12:39
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005 r .

środa, 5 sty 2005 12:42
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 08:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/

Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2005 r.

poniedziałek, 10 sty 2005 07:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2005 r.

piątek, 4 lut 2005 08:28
w sprawie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2005 roku

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2005 r.

środa, 19 sty 2005 09:45
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości

Zarządzenie Nr 7/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 08:38
w sprawie wprowadzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu"

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2005 r.

poniedziałek, 17 sty 2005 09:28
w sprawie powołania zespołu do spraw sporządzenia projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 9/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 09:31
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 10/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2005 r.

wtorek, 18 sty 2005 14:21
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej i aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej na ulice położone na terenie miasta Pisza.

Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 10:51
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych na wykonanie remontu korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 11:39
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 13/05 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 11:55
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2005.

ZARZĄDZENIE Nr 14/05 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2005 r.

piątek, 25 lut 2005 14:51
w sprawie opłat za nadzór nad wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 15/05 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 12:20
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 16/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2005 r.

środa, 2 mar 2005 09:10
w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2005 r.

środa, 2 mar 2005 09:13
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 12:55
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 20/05 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2005 r.

wtorek, 22 mar 2005 14:00
w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 22/05 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 13:02
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 13:15
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli gabinetowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2005 r.

piątek, 11 mar 2005 17:08
ustalenie minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 25/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 13:26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działek o numerach geodezyjnych :418, 420/7, 419/2, 403/10, 420/16, 420/9, 420/11, położonych w Piszu przy ul. 1 Maja.

Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2005 r.

piątek, 11 mar 2005 17:14
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości

Zarządzenie Nr 27/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 14:11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej 15 w Piszu.

Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 14:24
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2005 r.

środa, 4 maj 2005 10:52
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.

Zarządzenie Nr 30/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 14:32
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2005 r.

wtorek, 22 mar 2005 14:03
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 32/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 14:42
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piszu przy Al. Piłsudskiego.

Zarządzenie Nr 33/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 14:49
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 34/05 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2005 r

środa, 6 kwi 2005 14:52
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 15:03
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/ oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy.

Zarządzenie Nr 36/05 Burmistrza Pisza z dnia 06 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 08:48
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 37/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 09:08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Rybackiej 2.

Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2005 r.

środa, 13 kwi 2005 08:07
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 39/05 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 09:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Olsztyńskiej.

ZARZĄDZENIE NR 40/05 BURMISTRZA PISZA z dnia 22 kwietnia 2005 r

piątek, 22 kwi 2005 11:08
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Zarządzenie Nr 41/05 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 09:36
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 42/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2005 r.

środa, 27 kwi 2005 15:49
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 43/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005 r.

czwartek, 5 maj 2005 08:43
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 9 maj 2005 10:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 45/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005r.

sobota, 14 maj 2005 14:16
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 46/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 9 maj 2005 11:28
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Pisza z dnia 04 maja 2005 r.

środa, 4 maj 2005 08:32
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr 174005N, o długości 1850m, na odcinku od drogi powiatowej nr 1522N w kierunku miejscowości Uściany Nowe.

Zarządzenie Nr 48/05 Burmistrza Pisza z dnia 04 maja 2005 r.

piątek, 6 maj 2005 16:01
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zarządzenie Nr 49/05 Burmistrza Pisza z dnia 04 maja 2005 r.

piątek, 6 maj 2005 16:05
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 10:25
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 51/05 Burmistrza Pisza z dnia 09 maja 2005 r.

niedziela, 23 paź 2005 08:55
w sprawie odwołania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 52/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 10:40
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 53/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 10:48
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 54/05 Burmistrza Pisza z dnia 20 maja 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 11:01
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do remontu świetlic wiejskich.

Zarządzenie Nr 55/05 Burmistrza Pisza z dnia 20 maja 2005 r

wtorek, 24 maj 2005 11:01
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu .

Zarządzenie Nr 57/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2005 r.

poniedziałek, 6 cze 2005 07:56
zmiany w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 58/05 Burmistrza Pisza z dnia 06 czerwca 2005 r.

czwartek, 9 cze 2005 11:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże.

Zarządzenie Nr 59/05 Burmistrza Pisza z dnia 7 czerwca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 11:05
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 60/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 11:22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu gaśniczego

Zarządzenie Nr 61/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2005 r.

środa, 15 cze 2005 14:03
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Babrosty na odcinku o długości 310 m, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce geodezyjnej numer 64/5.

Zarządzenie Nr 62/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2005 r.

środa, 15 cze 2005 14:05
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: „Urządzenia do uszczelniania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie wraz z osprzętem”.

Zarządzenie Nr 63/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2005r.

niedziela, 23 paź 2005 08:52
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Zawady

Zarządzenie Nr 64/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2005r

niedziela, 23 paź 2005 08:47
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Karwik

Zarządzenie Nr 65/05 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2005 r.

poniedziałek, 27 cze 2005 09:03
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Piszu przy Al. Piłsudskiego.

Zarządzenie Nr 66/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 12:26
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 67/05 Burmistrza Pisza z dnia 07 lipca 2005 r.

czwartek, 7 lip 2005 09:09
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 68/05 Burmistrza Pisza z dnia 7 lipca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 12:31
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu.

Zarządzenie Nr 69/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 12:41
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2005r.

niedziela, 23 paź 2005 08:46
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Zawady

Zarządzenie Nr 71/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2005r.

niedziela, 23 paź 2005 08:42
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Karpa

Zarządzenie Nr 72/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 12:50
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 73/05 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2005 r.

poniedziałek, 13 lip 2009 12:55
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 74/05 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2005 r.

piątek, 17 lip 2009 10:43
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 75/05 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2005 r.

piątek, 17 lip 2009 10:47
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy kserokopiarek cyfrowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 76/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2005 r.

piątek, 17 lip 2009 10:56
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2013

Zarządzenie Nr 77/05 Burmistrza Pisza z dnia 01 sierpnia 2005 r.

poniedziałek, 1 sie 2005 08:04
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie.

Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Pisza z dnia 01 sierpnia 2005 r.

czwartek, 4 sie 2005 11:03
w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 79/05 Burmistrza Pisza z dnia 3 sierpnia 2005 r.

piątek, 17 lip 2009 11:14
zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Karpa

Zarządzenie Nr 80/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2005 r.

piątek, 17 lip 2009 11:21
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy kserokopiarko-drukarki cyfrowej dla Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 81/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2005 r.

środa, 10 sie 2005 14:18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 82/05 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2005 r.

czwartek, 18 sie 2005 10:18
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/05 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2005 r.

piątek, 19 sie 2005 11:43
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację budynku biurowego, położonego w Piszu przy ul. Mickiewicza 39, na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr 84/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2005 r.

piątek, 17 lip 2009 12:01
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Zarządzenie Nr 85/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 13:50
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 86/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:11
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części dotyczącej nowej przeprawy mostowej.

Zarządzenie Nr 88/05 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2005 r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 14:37
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 89/05 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2005 r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 13:50
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi osiedlowej o długości 130 m z wykonaniem oświetlenia oraz remontem chodników o pow. 1394,00 m2 położonych na osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Piszu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 503/27obręb Pisz 1

Zarządzenie Nr 90/05 Burmistrza Pisza z dnia 05 września 2005 r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 15:23
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 91/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:30
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 92/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:36
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:42
w sprawie wprowadzenia instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego.

Zarządzenie Nr 94/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2005r

wtorek, 20 wrz 2005 11:08
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 95/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2005r

niedziela, 23 paź 2005 08:37
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Kocioł

Zarządzenie Nr 96/05 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:48
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 97/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 11:55
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Pisz

Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 12:02
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 99/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 12:50
w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 100/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 13:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 101/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 października 2005 r.

niedziela, 23 paź 2005 08:38
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 102/05 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 13:08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu i sali klasowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2005 r.

niedziela, 23 paź 2005 08:40
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2005 r.

piątek, 21 paź 2005 15:12
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu.

Zarządzenie Nr 105/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2005r.

środa, 26 paź 2005 09:13
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu .

Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 13:17
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 107/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2005 r.

wtorek, 8 lis 2005 12:46
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 13:32
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 109/05 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2005 r.

czwartek, 13 sie 2009 13:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu parkingu położonego przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ulicy Gizewiusza na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 356

Zarządzenie Nr 110/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 r.

poniedziałek, 14 lis 2005 11:35
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 08:28
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 112/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 08:40
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 113/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2005 r.

środa, 23 lis 2005 14:30
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 114/05 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2005 r.

piątek, 25 lis 2005 15:04
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 115/05 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2005 r.

piątek, 25 lis 2005 15:05
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy.

Zarządzenie Nr 116/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2005r.

piątek, 23 lis 2012 10:21
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 117/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 08:47
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do remontu świetlic wiejskich i remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 118/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 09:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 10:31
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95 i oleju napędowego oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek i podkaszarek.

Zarządzenie Nr 120/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 10:38
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 121/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005r.

środa, 22 lut 2006 11:48
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rakowo

Zarządzenie Nr 122/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

wtorek, 13 gru 2005 07:46
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 123/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 10:45
w sprawie ogłoszenia konkursu na "świąteczny wystrój posesji, budynków ulic, wystaw sklepowych oraz wsi i sołectw na terenie gminy Pisz".

Zarządzenie Nr 124/05 Burmistrza Pisza z dnia 07 grudnia 2005 r.

środa, 7 gru 2005 15:11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Pisa – Narew”.

Zarządzenie Nr 125/05 Burmistrza Pisza z dnia 08 grudnia 2005r.

czwartek, 8 gru 2005 08:33
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 126/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 10:53
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminazjum Nr 1 w Piszu.

Zarządzenie Nr 127/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 11:00
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Zarządzenie Nr 128/05 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2005r

czwartek, 29 gru 2005 12:51
w sprawie wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 129/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2005r.

środa, 22 lut 2006 12:56
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 130/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2005r.

wtorek, 17 sty 2006 14:29
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 131/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2005 r.

wtorek, 17 sty 2006 14:31
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 132/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 11:07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.