BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:17
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 25 sty 2016 08:54

ZARZĄDZENIE Nr 3/16 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2016 r.

piątek, 15 sty 2016 15:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:59
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:56
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2016 r.

środa, 20 sty 2016 12:29
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2016 r.

środa, 20 sty 2016 12:31
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2016 r.

środa, 20 sty 2016 12:32
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:54
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:52
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmine Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:20
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2016 r.

czwartek, 4 lut 2016 12:46
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/16 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2016 r.

piątek, 5 lut 2016 13:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2016 r.

środa, 24 lut 2016 07:59
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2016 r.

środa, 24 lut 2016 08:02
w sprawie zasad organizowania podróży służbowych pracowników oraz ustalania zasad korzystania z samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2016 r.

środa, 24 lut 2016 09:01
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy mających miejsce w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 19/16 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2016 r.

środa, 24 lut 2016 09:05
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2016.

Zarządzenie Nr 20/16 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2016 roku

wtorek, 23 lut 2016 11:06
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2016 r.

wtorek, 8 mar 2016 12:08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 22/16 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2016 r.

wtorek, 8 mar 2016 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2016 r.

wtorek, 8 mar 2016 12:12
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2016 r.

wtorek, 8 mar 2016 12:15
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2016 r.

środa, 2 mar 2016 11:50
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2016 r.

piątek, 4 mar 2016 08:55
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 27/16 Burmistrza Pisza z dnia 4 marca 2016 r.

piątek, 4 mar 2016 14:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 28/16 Burmistrza Pisza z dnia 4 marca 2016 r.

wtorek, 8 mar 2016 12:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2016 r.

wtorek, 8 mar 2016 13:06
w sprawie przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych na gminne lokale socjalne

Zarzadzenie Nr 30/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2016 r.

czwartek, 17 mar 2016 11:54
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2016 r.

czwartek, 17 mar 2016 11:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2016 r.

czwartek, 17 mar 2016 12:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2016 r.

czwartek, 17 mar 2016 12:05
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 11:15
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 35/16 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2016 r.

wtorek, 22 mar 2016 13:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2016 r.

wtorek, 5 kwi 2016 07:48
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2016 r.

środa, 30 mar 2016 13:26
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2016 r.

środa, 6 kwi 2016 11:11
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2015 rok

Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2016 r.

wtorek, 29 mar 2016 15:01
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Zawady

Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2016 r.

środa, 6 kwi 2016 11:09
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2016 r.

środa, 6 kwi 2016 11:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2016 r.

środa, 6 kwi 2016 11:03
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2016 r.

piątek, 1 kwi 2016 13:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE Nr 44/16 Burmistrza Pisza z dnia 4 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 4 kwi 2016 15:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Pisza z dnia 4 kwietnia 2016 r.

czwartek, 7 kwi 2016 15:03
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Pisza z dnia 6 kwietnia 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 15:22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Pisza z dnia 6 kwietnia 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 15:21
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 48/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2016 r.

piątek, 8 kwi 2016 15:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2016 r.

czwartek, 14 kwi 2016 08:14
w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 50/16 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 18 kwi 2016 12:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2016 r.

czwartek, 21 kwi 2016 10:28
w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za media" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2016 r.

środa, 27 kwi 2016 14:11
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2016 r.

środa, 27 kwi 2016 14:14
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2016 r.

wtorek, 26 kwi 2016 14:53
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2016 r.

środa, 27 kwi 2016 14:25
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2016 r.

środa, 27 kwi 2016 13:49
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania podróży służbowych pracowników oraz ustalania zasad korzystania z samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 14:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 14:34
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 14:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 14:41
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Zarządzenie Nr 61/16 Burmistrza Pisza z dnia 4 maja 2016 r.

czwartek, 5 maj 2016 09:10
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 62/16 Burmistrza Pisza z dnia 05 maja 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 14:45
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia ryczałtu za telefony prywatne użytkowane przez osoby pełniące funkcję Sołtysa na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2016 r.

wtorek, 10 maj 2016 14:48
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2015 r

Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2016 r.

czwartek, 12 maj 2016 09:12
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2016 r.

środa, 18 maj 2016 15:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2016 r.

środa, 18 maj 2016 15:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2016 r.

środa, 18 maj 2016 15:07
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2016 r.

czwartek, 12 maj 2016 08:41
w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2016 r.

czwartek, 12 maj 2016 08:46
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2016 r.

wtorek, 17 maj 2016 14:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

ZARZĄDZENIE NR 71/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 24 maja 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 11:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki

Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2016 r.

wtorek, 7 cze 2016 14:05
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2016 r.

wtorek, 7 cze 2016 14:03
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Pisza z dnia 7 czerwca 2016 r.

czwartek, 9 cze 2016 14:53
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Pisza z dnia 7 czerwca 2016 r.

czwartek, 9 cze 2016 14:52
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 76/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 13 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 11:06
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

ZARZĄDZENIE NR 77/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 13 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 11:04
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

ZARZĄDZENIE NR 78/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 11:21
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 79/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 11:24
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 80/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 10:56
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2016 r.

środa, 22 cze 2016 10:02
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Szczechy Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 82/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 22 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 10:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 83/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 22 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 4 lip 2016 10:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 84/16 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 09:22
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

ZARZĄDZENIE NR 85/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 czerwca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 09:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 czerwca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 09:31
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2016 r.

piątek, 1 lip 2016 09:55
w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 87 A /16 Burmistrza Pisza z dnia 01 lipca 2016 r.

czwartek, 3 lis 2016 14:45
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 88/16 Burmistrza Pisza z dnia 04 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 09:47
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

ZARZĄDZENIE NR 89/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 5 lipca 2016 r.

wtorek, 5 lip 2016 14:47
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Szczechy Wielkie

ZARZĄDZENIE Nr 90/16 Burmistrza Pisza z dnia 6 lipca 2016 r.

czwartek, 7 lip 2016 14:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10

ZARZĄDZENIE Nr 91/16 Burmistrza Pisza z dnia 7 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 09:53
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

ZARZĄDZENIE NR 92/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 8 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 10:12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 93/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 8 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 10:31
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 94/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 8 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 10:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 95/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 13 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 10:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 96/16 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2016 r.

piątek, 15 lip 2016 10:42
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

ZARZĄDZENIE Nr 97/16 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2016 r.

czwartek, 14 lip 2016 13:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 98/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2016 r.

wtorek, 19 lip 2016 13:47
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 99/16 Burmistrza Pisza z dnia 25 lipca 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 100/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2016 r.

środa, 27 lip 2016 13:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w miejscowości Zdory na dz. o nr geod. 141, 96, 82 na odcinku 620 m

ZARZĄDZENIE Nr 101/16 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:48
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 102/16 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:52
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

ZARZĄDZENIE Nr 103/16 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:55
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

ZARZĄDZENIE Nr 104/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:57
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Pisza z dnia 5 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 8 sie 2016 11:37
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 106/16 Burmistrza Pisza z dnia 5 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 22 sie 2016 09:25
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Uściany

ZARZĄDZENIE NR 107/16 Burmistrza Pisza z dnia 5 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 22 sie 2016 09:28
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Stare Guty

Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2016 r.

wtorek, 23 sie 2016 09:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2016 r.

wtorek, 23 sie 2016 09:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 110/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 15:04
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

ZARZĄDZENIE NR 111/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 22 sie 2016 09:23
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 112/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 22 sie 2016 09:20
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 113/16 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:28
w sprawie przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego na gminny lokal socjalny

ZARZĄDZENIE Nr 114/16 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:31
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

ZARZĄDZENIE Nr 115/16 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:33
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

ZARZĄDZENIE Nr 116/16 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:34
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

ZARZĄDZENIE Nr 117/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2016 r.

piątek, 19 sie 2016 14:36
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Uściany

Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2016 r.

wtorek, 23 sie 2016 09:35
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 119/16 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 13:42
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 120/16 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 13:30
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 121/16 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 13:06
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 122/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 24 sierpnia 2016 r.

wtorek, 30 sie 2016 07:36
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Szeroki Bór Piski

ZARZĄDZENIE NR 123/16 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 12:51
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy mających miejsce w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2016 r.

piątek, 26 sie 2016 10:52
w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 125/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 26 sierpnia 2016 r.

wtorek, 30 sie 2016 07:33
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Jagodne

ZARZĄDZENIE NR 126/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 5 wrz 2016 09:48
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZARZĄDZENIE NR 127/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 12:48
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 128/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 12:46
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 129/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 12:45
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 130/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 12:41
w sprawie powołania zespołu spisowego

ZARZĄDZENIE NR 131/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 sierpnia 2016 r.

piątek, 2 wrz 2016 12:30
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 132/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 12 wrz 2016 09:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 133/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 12 wrz 2016 09:31
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 134/16 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

poniedziałek, 12 wrz 2016 09:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2016 r.

piątek, 16 wrz 2016 08:07
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2016 r.

piątek, 16 wrz 2016 08:10
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2016 r.

wtorek, 20 wrz 2016 11:47
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów

ZARZĄDZENIE NR 139/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2016 r.

czwartek, 29 wrz 2016 10:56
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 140/16 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2016 r.

czwartek, 22 wrz 2016 07:58
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Kociołek Szlachecki

ZARZĄDZENIE NR 141/16 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2016 r.

środa, 28 wrz 2016 09:04
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 142/16 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2016 r.

środa, 28 wrz 2016 09:07
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/16 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2016 r.

środa, 28 wrz 2016 09:12
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 144/16 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2016 r.

czwartek, 29 wrz 2016 07:46
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Szczechy Małe

Zarządzenie Nr 145 /16 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2016 r.

czwartek, 3 lis 2016 14:51
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 146/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 10:24
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 147/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 10:25
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 148/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 10:02
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2016 r.

poniedziałek, 3 paź 2016 12:56
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów

ZARZĄDZENIE NR 150/16 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 10:00
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2016 r.

piątek, 7 paź 2016 10:53

ZARZĄDZENIE NR 152/16 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 09:57
w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2016 r.

piątek, 7 paź 2016 14:59
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności danych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2016 r.

czwartek, 3 lis 2016 14:52
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 155/16 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 09:39
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 156/16 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 09:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 157/16 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 09:46
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 158/16 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 09:48
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 159/16 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2016 r.

czwartek, 10 lis 2016 09:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 listopada 2016 r.

piątek, 18 lis 2016 10:29
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 161/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 14 listopada 2016 r.

piątek, 18 lis 2016 10:23
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021

Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2016 r.

piątek, 25 lis 2016 15:13
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2016 r.

środa, 23 lis 2016 11:25
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 164/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 21 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 lis 2016 12:51
w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Pisz i jej jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2016 r.

wtorek, 22 lis 2016 11:01
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2016 r.

wtorek, 22 lis 2016 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 167/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 24 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 lis 2016 12:54
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 168/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 lis 2016 13:34
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 169/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 25 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 lis 2016 12:57
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 170/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 listopada 2016 r.

czwartek, 1 gru 2016 08:37
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 171/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 listopada 2016 r.

czwartek, 1 gru 2016 08:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2016 r.

środa, 7 gru 2016 08:54
ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZARZĄDZENIE NR 173/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 listopada 2016 r.

piątek, 2 gru 2016 14:21
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 174/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 listopada 2016 r.

piątek, 2 gru 2016 14:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 175/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 listopada 2016 r.

piątek, 2 gru 2016 14:05
w sprawie zmiany planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2016 r.

poniedziałek, 5 gru 2016 15:02
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2016 r.

czwartek, 1 gru 2016 17:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2016/2017

Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2016 r.

czwartek, 8 gru 2016 14:41
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 179/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 05 grudnia 2016 r.

wtorek, 6 gru 2016 08:31
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 180/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 7 grudnia 2016 r.

czwartek, 15 gru 2016 12:25
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 181/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 7 grudnia 2016 r.

wtorek, 13 gru 2016 14:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 182/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 7 grudnia 2016 r.

wtorek, 13 gru 2016 15:00
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Pisza z dnia 09 grudnia 2016 r.

piątek, 9 gru 2016 13:23
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2016 r.

wtorek, 13 gru 2016 12:25
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2016 r.

wtorek, 13 gru 2016 12:29
w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2016 r.

czwartek, 22 gru 2016 07:32
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2016 r.

czwartek, 22 gru 2016 07:36
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2016 r.

czwartek, 22 gru 2016 13:47
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 189/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2016 r.

czwartek, 22 gru 2016 13:49
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2016 r.

czwartek, 22 gru 2016 13:42
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 191/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2016 r.

środa, 28 gru 2016 12:01
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 192/16 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2016 r.

wtorek, 20 gru 2016 16:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 193/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2016 r.

czwartek, 29 gru 2016 13:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 194/16 Burmistrza Pisza z dnia 30.12.2016 r.

wtorek, 3 sty 2017 12:35
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobie informowania pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu o ryzyku zawodowym.

ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 11:14
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 196/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 11:25
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 197/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 11:18
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 198/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 11:29
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 199/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 grudnia 2016 r.

środa, 11 sty 2017 11:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 200/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 30 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 13 lut 2017 13:40
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu