BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2008r.

czwartek, 10 sty 2008 09:16
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 stycznia 2008r.

czwartek, 10 sty 2008 09:19
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

środa, 9 sty 2008 14:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego”

Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

środa, 9 sty 2008 14:35
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz – wzdłuż ulicy Warmińskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

środa, 9 sty 2008 14:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz”

Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

środa, 9 sty 2008 14:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych”

Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2008r.

czwartek, 17 sty 2008 14:06
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2008r.

piątek, 11 sty 2008 09:35
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2008r.

poniedziałek, 14 sty 2008 15:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach”

Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2008r.

poniedziałek, 14 sty 2008 15:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 11/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2008r.

poniedziałek, 21 sty 2008 14:20
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2008r.

poniedziałek, 21 sty 2008 14:29
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2008r.

poniedziałek, 21 sty 2008 14:31
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2008r.

wtorek, 22 sty 2008 15:39
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2008r.

czwartek, 24 sty 2008 09:11
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania "Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 16/08 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2008r.

wtorek, 5 lut 2008 10:23
zmiany w budżecie

Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2008r.

środa, 6 lut 2008 12:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ulicy Szerokiej w Piszu”.

Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2008r.

wtorek, 29 sty 2008 14:58
w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2008r.

środa, 6 lut 2008 10:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2008r.

środa, 6 lut 2008 10:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej.”

Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2008r.

środa, 6 lut 2008 09:07
w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Nr 22/08 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2008r.

poniedziałek, 4 lut 2008 16:28
w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2008r.

poniedziałek, 11 lut 2008 13:25
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”.

Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2008r.

poniedziałek, 11 lut 2008 16:06
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2008.

Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2008r.

czwartek, 14 lut 2008 12:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2008r.

piątek, 15 lut 2008 10:01
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.

Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2008r.

czwartek, 14 lut 2008 13:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2008 r.

poniedziałek, 25 lut 2008 07:36
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.

Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2008 r.

poniedziałek, 25 lut 2008 16:07
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.

Zarządzenie Nr 30/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2008 r.

poniedziałek, 3 mar 2008 12:26
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 09:22
w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2008.

Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2008 r.

piątek, 29 lut 2008 15:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 lutego 2008 r.

czwartek, 13 mar 2008 08:29
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2008 r.

środa, 5 mar 2008 07:09
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 35/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2008 r.

środa, 5 mar 2008 07:12
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Pisza z dnia 04 marca 2008 r.

wtorek, 11 mar 2008 15:13
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu”.

Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2008 r.

wtorek, 11 mar 2008 07:48
w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Pisza z dnia 05 marca 2008 r.

wtorek, 11 mar 2008 07:51
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2008 r.

piątek, 14 mar 2008 09:18
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 marca 2008 r.

piątek, 14 mar 2008 11:37
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2008 r.

piątek, 14 mar 2008 14:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości na terenie gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2008 r.

czwartek, 10 kwi 2008 14:55
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2008 r.

środa, 19 mar 2008 14:53
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach”.

Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2008 r.

poniedziałek, 31 mar 2008 08:04
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 45/08 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2008 r.

poniedziałek, 31 mar 2008 08:08
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2008 r.

wtorek, 1 kwi 2008 14:30
w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2008 r.

środa, 2 kwi 2008 08:16
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2008 r.

środa, 2 kwi 2008 08:19
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2008 r.

piątek, 28 mar 2008 14:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2008 r.

wtorek, 15 kwi 2008 12:34
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2008 r.

wtorek, 15 kwi 2008 08:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach”.

Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2008 r.

poniedziałek, 5 maj 2008 12:16
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi.

Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2008 r.

poniedziałek, 28 kwi 2008 13:24
w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

czwartek, 17 kwi 2008 15:13
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej DN 500 mm w ciągu ul. Kwiatowej w Piszu ”.

Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

czwartek, 17 kwi 2008 15:05
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu”.

Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

czwartek, 17 kwi 2008 15:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”

Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2008 r.

poniedziałek, 5 maj 2008 12:22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą ochotniczej straży pożarnej w Hejdyku".

Zarządzenie Nr 58/08 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2008 r.

poniedziałek, 21 kwi 2008 14:47
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”.

Zarządzenie Nr 59/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2008 r.

poniedziałek, 5 maj 2008 12:43
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 60/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2008 r.

środa, 14 maj 2008 08:06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 61/08 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2008 r.

środa, 7 maj 2008 08:00
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Subaru Legacy, będącego własnością Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 62/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2008 r.

środa, 7 maj 2008 09:34
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 63/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2008 r.

poniedziałek, 12 maj 2008 13:47
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 64/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2008r.

środa, 14 maj 2008 08:51
w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zuzycia paliwa dla pojazdu pożarniczego marki Magirus-Deutz 170D, stanowiącego własność Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 65/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2008 r.

poniedziałek, 12 maj 2008 09:08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego”.

Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2008 r.

poniedziałek, 12 maj 2008 13:58
w sprawie unieważnienia i ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2008 r.

wtorek, 27 maj 2008 11:24
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 68/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2008 r.

wtorek, 3 cze 2008 15:18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 69/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r.

poniedziałek, 19 maj 2008 12:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r.

poniedziałek, 19 maj 2008 14:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”

Zarządzenie Nr 71/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2008r.

piątek, 30 maj 2008 13:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 72/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2008 r.

poniedziałek, 2 cze 2008 11:56
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 73/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2008 r.

czwartek, 26 cze 2008 12:17
zmiany w budżecie na 2008r.

Zarządzenie Nr 74/08 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2008r.

piątek, 13 cze 2008 14:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont Pływalni Miejskiej w Piszu. Burmistrz /Jan Alicki/

Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Pisza z dnia 5 czerwca 2008 r.

czwartek, 12 cze 2008 07:02
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Pisza z dnia 06 czerwca 2008r.

piątek, 13 cze 2008 13:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 77/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2008 r.

czwartek, 12 cze 2008 07:08
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 78/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2008r.

piątek, 13 cze 2008 14:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Okazanie granic nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 79/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2008 r.

środa, 25 cze 2008 12:41
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 80/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2008 r.

środa, 25 cze 2008 12:44
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 81/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2008 r.

środa, 25 cze 2008 12:46
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności danych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 82/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2008r.

środa, 18 cze 2008 15:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dwóch przejazdów przez wysepkę w technologii drogi głównej na ulicy Szerokiej w Piszu”.

Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

poniedziałek, 30 cze 2008 08:15
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ( Measure Authorising Officer - MAO) pn. " Regulacja gosopodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz", planowanego do realizacji przy pomocy środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - oś priorytetowa I.

Zarządzenie Nr 84/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

poniedziałek, 30 cze 2008 14:57
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 85/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

poniedziałek, 30 cze 2008 14:53
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

poniedziałek, 30 cze 2008 14:56
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu w Piszu

Zarządzenie Nr 87/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

środa, 25 cze 2008 14:39
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz”.

Zarządzenie Nr 88/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

czwartek, 3 lip 2008 12:59
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 89/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2008 r.

środa, 2 lip 2008 07:55
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 90/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2008 r.

poniedziałek, 30 cze 2008 15:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”.

Zarządzenie Nr 91/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2008 r.

wtorek, 5 sie 2008 12:15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 92/08 Burmistrza Pisza z dnia 01 lipca 2008r.

środa, 16 lip 2008 10:38
w sprawie powołania Komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA- 2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu"

Zarządzenie Nr 93/08 Burmistrza Pisza z dnia 01 lipca 2008r.

środa, 16 lip 2008 11:16
w sprawie powołania Komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego"

Zarządzenie Nr 94/08 Burmistrza Pisza z dnia 02 lipca 2008 r.

środa, 9 lip 2008 15:48
w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzonkach oraz Szkoły Podstawowej w Jeżach.

Zarządzenie Nr 95/08 Burmistrza Pisza z dnia 4 lipca 2008 r.

środa, 9 lip 2008 08:36
zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Nr 96/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2008 r.

wtorek, 15 lip 2008 12:18
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2008 r.

wtorek, 15 lip 2008 12:30
w sprawie powołania zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ( Measure Authorising Officer - MAO) pn." Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz", planowanego do realizacji przy pomocy środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - oś priorytetowa I.

Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2008 r.

wtorek, 15 lip 2008 11:58
w sprawie wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 99/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 lipca 2008r.

środa, 16 lip 2008 11:28
w sprawie powołania Komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu"

Zarządzenie Nr 100/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2008 r.

wtorek, 5 sie 2008 12:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu.

Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2008r.

piątek, 18 lip 2008 14:50
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”

Zarządzenie Nr 102/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2008 r.

wtorek, 5 sie 2008 12:05
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 103/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 11:02
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 104/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2008 r.

wtorek, 5 sie 2008 12:11
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 105/08 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 10:22
w sprawie zasad organizacji i prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp, określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp oraz szczegółowych programów instruktażu w zakresie bhp i ppoż.

Zarządzenie Nr 106/08 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 11:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie kompleksowej dokumentacji techicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu".

Zarządzenie Nr 107/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 11:12
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 108/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 11:14
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 109/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2008 r.

wtorek, 12 sie 2008 10:36
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac polegających na rozbiórce budynku - starej kotłowni znajdującej się na działce gminnej oznaczonej nr 14/12 w miejscowości Borki".

Zarządzenie Nr 110/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2008 r.

wtorek, 12 sie 2008 10:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 111/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 10:29
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 10:17
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2008r.

środa, 20 sie 2008 14:22
w sprawie powołania pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji Miasta Pisz

Zarządzenie Nr 115/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 11:16
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom i uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 116/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2008 r.

poniedziałek, 25 sie 2008 14:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 117/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 12:30
w sprawie przyjęcia infomacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 118/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 12:44
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 119/08 Burmistrza Pisza z dnia 08 września 2008 r.

wtorek, 9 wrz 2008 12:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 120/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2008 r.

środa, 10 wrz 2008 08:09
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 121/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 września 2008 r.

poniedziałek, 15 wrz 2008 11:22
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 287 przy ulicy dr W. Klementowskiego w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”.

Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 września 2008 r.

poniedziałek, 15 wrz 2008 11:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 487/10 przy ulicy Rybackiej w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”.

Zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2008 r.

poniedziałek, 15 wrz 2008 11:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ulic: Miłej i Dalekiej w Piszu”.

Zarządzenie Nr 124/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 12:46
w sprawie powołania Komisji do Spraw Pomocy Materialnej.

Zarządzenie Nr 125/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 11:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. wykonanie kanalizacji sanitarnej w części wsi wodociągowej od. m. Borki do m. Jeże, etap II.

Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 09:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 127/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 11:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu.

Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 11:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont ulicy Piaskowej w Piszu”.

Zarządzenie Nr 129/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2008 r.

czwartek, 6 lis 2008 11:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej na działce nr 1139/17 w Piszu.

Zarządzenie Nr 130/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 10:54
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 131/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2008 r.

czwartek, 6 lis 2008 11:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej na działkach o nr ewidencyjnych 1145 i 1147/28 w Piszu.

Zarządzenie Nr 132/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2008 r.

czwartek, 6 lis 2008 11:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 133/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2008r.

środa, 29 paź 2008 12:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 07:38
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 135/08 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2008 r.

środa, 29 paź 2008 13:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz i ich utrzymanie.

Zarządzenie Nr 136/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2008 r.

środa, 29 paź 2008 13:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 287 przy ulicy dr W. Klementowskiego w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych.

Zarządzenie Nr 137/08 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2008 r.

środa, 29 paź 2008 14:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz.

Zarządzenie Nr 138/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2008r.

środa, 15 paź 2008 10:15
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej na działkach o nr ewidencyjnych 1145 i 1147/28 w Piszu

Zarządzenie Nr 139/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2008 r.

czwartek, 13 lis 2008 11:00
w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 140/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2008 r.

środa, 29 paź 2008 13:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świdczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2008/2009.

Zarządzenie Nr 141/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 07:42
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2008 r.

środa, 12 lis 2008 09:34
w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2009.

Zarządzenie Nr 143/08 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2008 r.

wtorek, 4 lis 2008 13:48
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2008r.

piątek, 14 lis 2008 09:48
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 145/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 07:45
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 146/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 10:36
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 10:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 148/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2008 r.

poniedziałek, 17 lis 2008 13:29
w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 listopada 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 10:17
w sprawie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągnietej przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2008 r.

piątek, 21 lis 2008 07:51
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 151/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2008 r.

czwartek, 4 gru 2008 14:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu.

Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2008 r.

czwartek, 27 lis 2008 08:58
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r.

piątek, 28 lis 2008 14:36
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego.

Zarządzenie Nr 154/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r.

czwartek, 4 gru 2008 14:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości na terenie miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 155/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 14:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 156/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 09:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 157/08 Burmistrza Pisza z dnia 03 grudnia 2008 r.

czwartek, 4 gru 2008 14:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 158/08 Burmistrza Pisza z dnia 05 grudnia 2008r.

poniedziałek, 8 gru 2008 09:41
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 159/08 Burmistrza Pisza z dnia 08 grudnia 2008 r.

środa, 17 gru 2008 12:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 160/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2008 r.

środa, 17 gru 2008 12:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 161/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 09:15
w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2008 r.

wtorek, 30 gru 2008 09:09
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2008 r.

środa, 17 gru 2008 11:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 164/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2008 r.

wtorek, 23 gru 2008 08:47
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 167/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2008 r.

wtorek, 23 gru 2008 14:01
w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 168/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2008 r.

czwartek, 8 sty 2009 10:32
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2009 roku

Zarządzenie Nr 169/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008r.

czwartek, 22 lis 2012 11:27
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 170/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 09:05
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 171/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 09:08
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 172/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r.

poniedziałek, 12 sty 2009 09:11
w sprawie powołania zespołów spisowych.

Zarządzenie Nr 173/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r.

środa, 26 sie 2009 13:04
w sprawie ustalenia procedur: - weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, - przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji o poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, - archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastrukura i Środowisko oraz 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z postanowieniami art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006