BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym działki 75/4 o powierzchni 440 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr Nr 10765
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Machnacz Ewelina

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 01 marca 2012 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2012 r.

Data powstania: piątek, 24 lut 2012 13:44
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 14:26
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2013 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1899 razy