BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 14/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym działki 75/4 o powierzchni 440 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr Nr 10765
w składzie :

a/ Przewodniczący komisji - Ilewicz Marcin
b/ Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/ Członek komisji - Machnacz Ewelina „


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2012 r. .

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:47
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2013 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1914 razy