BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 127/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina, oznaczonej numerem działki 28/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013705/0, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Szymańska,

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

4. Członek komisji – Grażyna Wnęta.

§ 2

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 19 grudnia 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2012 r.

Data powstania: piątek, 14 gru 2012 14:56
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2012 14:52
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1591 razy