BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 22/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 06 marca 2003 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek przy ul. Warszawskiej w Piszu
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. Nr 9, póz.30 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:
§1-
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek,
oznaczonych numerami geodezyjnymi: nr 1124/7 o pow. 20 m2, nr 1124/8
o pow. 19 m2, nr 1124/9 o pow. 19 m2, nr 1124/10 o pow. 19 m2 i nr 1124/11
o pow. 19 m2, położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, przeznaczonych
pod zabudowę garażową w składzie:
1.Przewodniczący komisji - Stanisław Olszak
2.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
3.Członek komisji - Grażyna Wnęta
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 12:11
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 12:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2642 razy