BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki rolnej we wsi Kocioł Duży
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9, póz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:
§1-
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki
rolnej , oznaczonej nr geodezyjnym 37 o pow.4400m2 położonej we wsi
Kocioł Duży , gmina Pisz w składzie :
l. Przewodniczący komisji - Stanisław Olszak
2.Członek komisji - Grażyna Wnęta
3.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 12:20
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 12:23
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2554 razy