BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz.U.Nr 142,poz.l591 z 2001r. z późn. zm./ oraz art.25 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U. Nr 46,poz.543 z 2000r. z późn. zm./ zarządzam co następuje:
§1-
USTALAM MINIMALNE STAWKI ROCZNEGO CZYNSZU
DZIERŻAWNEGO PRZYJĘTE DO STOSOWANIA PRZY NALICZANIU OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA PISZ , OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2003 ROKU.
I. Grunty rolne - działki przeznaczone wyłącznie do użytkowania
rolniczego , o powierzchni powyżej 1,0 ha.
K1.IV- 58,-zł/lha K1.V - 43,-zł/lha K1.VI - 30,-zł/lha
II. Grunty rolne - działki o powierzchni poniżej 1,0 ha .
1. Teren do 1.000m2 - 30,-zŁ
2. Teren od 1.000m2 - 3.000m2 - 40,-zł.
3. Teren od 3.000m2 - 10.000m2 - 50,-zŁ
III. Grunty przyległe do własnych działek budowlanych-użytkowane jako
ogródki .
1. Pow. do 100m2 - 50,-zł
2. Pow. od 100m2 - 300m2 - 60,-zł
3. Pow. od 300m2 - 600m2 - 70,-zł
4. Pow. od 600m2 - 1000m2 - 80,-zł
5. Pow. od 1000m2 - 3000m2 - 100,-zł
6. Pow. od 3000m2 - 5000m2 - 120,-zł
IV. Pozostałe grunty użytkowane na terenie miasta Pisz - jako ogródki.
1. Pow. do 100m2 - 30,-zł
2. Pow. od 100m2 - 300m2 - 40,-zł
3. Pow. od 300m2 - 600m2 - 50,-zł
4. Pow. od 600m2 - 1000m2 - 60,-zł
V. Tereny zabudowane:
1. Czynsz dzierżawny .terenu pod garażem /murowany , blaszany/-2,40 zł,- / 1m2 powierzchni,
2. Czynsz dzierżawny terenu pod hangarami - 3,40,-zł,-/lm2 powierzchni.
3. Tereny pod kioskami z prasą i inne.
- centrum miasta - 115,-zł./1m2 powierzchni + VAT,
- strefa pośrednia - 110,-zł./1m2 powierzchni + VAT ,
- pozostałe ulice - 100,-zł./1m2 powierzchni + VAT,
4. Tereny pod pawilonami handlowymi i usługowymi:
1.Tereny w centrum miasta o powierzchni do 15m2 -480,-zł/lm2 + VAT, zabudowana obiektami typu : totolotek,
2.Tereny w centrum miasta 25,-zł/lm2 powierzchni + VAT,
3.Tereny położone w strefie pośredniej -20,-zł. /Im2 powierzchni + VAT,
4.Pozostałe ulice - 15,-zł./lm2 powierzchni + VAT,
VI. Tereny składowe i inne:
1. Parkingi - 0,20zł. l/m2 powierzchni + VAT
2. Składowanie surowca , teren o powierzchni do 4000m2 -l,- zł./lm2+ VAT,
3. Składowanie surowca , teren o powierzchni od 4000m2-0,60zł./lm2+ VAT.
4. Tereny typu: targowisko - I,50,-zł./lm2 powierzchni + VAT.
§2-
USTALAM MINIMALNE STAWKI ROCZNEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO PRZYJĘTE DO STOSOWANIA PRZY NALICZANIU OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PISZ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2003 ROKU.
I. Tereny rolne - działki przeznaczone wyłącznie do użytkowania
rolniczego , o powierzchni powyżej 1,0 ha.
Kl. IV- 58,-zŁ/l ha
KI. V- 43,-zŁ/l ha
Kl. VI- 30,-zL/l ha
II. Tereny rolne - działki o powierzchni poniżej 1,0 ha.
l. Teren do 1.000m2- 30,-zŁ
2.Teren od 1.000m2 - do 3.000m2 - 40,-zŁ
3.Teren od 3.000m2 - do 10.000m2- 50,-zł.
III. Tereny zabudowane:
1.Działki siedliskowe o powierzchni do l.000ml - 30,-zł. + VAT 2.Działki siedliskowe o powierzchni od 1.000m2 do 3.000m2-
40,-zł.+VAT.
3.Działki siedliskowe o powierzchni od 3.000m2 do 10.000m2 -50,-zł. +VAT.
IV. Tereny rekreacyjne :
1.Działki zabudowane -0,30 zł. /l m2 + VAT,
2.Działki niezabudowane - /tereny przyjeziorne / - 0,10 zł./lm2 + VAT,
3.Tereny typu : plaża , pole biwakowe - do 1.000m2 powierzchni -
1,-zł/ Im2 + VAT, 4.Tereny typu :plaża , pole biwakowe - od 1.000m2 - 3.000m2 -
0,80,-zł/lm2 + VAT, S. Tereny typu :plaża , pole biwakowe - powyżej 3.000m2 powierzchni-
0,10,-zł/lm2 +VAT, V. Tereny różne:
l. Ustawienie reklamy- 300,-zł./lm2 + VAT.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 12:23
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 12:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 3134 razy