BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek usługowych przy ul. Czerniewskiego w Piszu
Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. z 1998 r. Nr 9, póz. 30 z późn. zm.) zarządzani co następuje:
§ L
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 7 działek budowlanych, położonych w Piszu przy ul. Czerniewskiego, oznaczonych numerami 1129/7, 1129/8, 1129/9, 1129/10, 1129/11, 1129/12, 1129/13 przeznaczonych pod budownictwo usługowe w składzie:
- Olszak Stanisław - przewodniczący komisji
- Ostrowska Helena - członek komisji
- Żmijewska Ewa - członek komisji
- Waszkiewicz Hanna - członek komisji
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 12:51
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 12:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2754 razy