BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 82/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 12 działek budowlanych, położonych w Piszu osiedle "Łupki"
Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr 9, póz. 30 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ l
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 12 działek budowlanych, położonych w Piszu na os. "Łupki" sektor "B", oznaczonych nr geod. 1185, 1188, 1189, 1192, 1193, 1196, 1197, 1200, 1230, 1227, 1228, 1229, przeznaczonych pod budownic¬two mieszkaniowe jednorodzinne w składzie:
- Olszak Stanisław - przewodniczący komisji
- Ostrowska Helena - członek komisji
- Żmijewska Ewa - członek komisji
- Waszkiewicz Hanna - członek komisji
- Wnęta Grażyna - członek komisji
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 13:09
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 13:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2725 razy