BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 102/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 sierpnia 2003 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntów w obrębach Wiartel i Stare Guty
Na podstawie art. 11 ust. l oraz art. 25 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46 póz. 543 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:
§1-
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 21 o pow. 6.800 m2, położonej we wsi Wiartel gmina Pisz oraz działki nr 17/1 o pow. 2,08 ha położonej we wsi Stare Guty gmina Pisz, w składzie:
l. Przewodniczący komisji - Olszak Stanisław
2.Członek komisji - Wnęta Grażyna
3.Członek komisji - Żmijewska Ewa
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 13:40
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 13:43
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2618 razy