BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 129/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 października 2003 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Rybackiej
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr 9, poz.30 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego
położonego w Piszu przy ulicy Rybackiej 6,numer działki 420/6 i nr.420/4,powierzchnia łącznie 63m2,numer KW 12877.
Skład komisji:
l .Przewodniczący komisji-Stanisław Olszak.
2.Członek komisji-Ewa Żmijewska.
3.Członek komisji-Krzysztof Suwała.
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 13:55
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 13:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2520 razy