BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 142/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9, poz.30 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:
§1
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 05 grudnia 2003 r., na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geod. 399/5 o pow. 174 m2, położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, przeznaczonej pod zabudowę usługową w składzie:
1. Przewodniczący komisji - Stanisław Olszak
2.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
3.Członek komisji - Ewa Żmijewska
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 14:01
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 14:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2461 razy