BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 148/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego
Na podstawie §8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr 9, póz. 30 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 10 grudnia 2003 r. na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego, oznaczonej numerem 1129/13 o pow. 4401 m2, przeznaczonej pod zabudowę usługową w składzie:
1. Przewodniczący komisji - Stanisław Olszak
2. Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
3. Członek komisji - Ewa Żmijewska
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data powstania: wtorek, 15 cze 2004 14:03
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2004 14:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2664 razy