BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Pisza z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Szczechy Małe, oznaczonych nr działek 14/27, 14/28, 14/29, 14/30 i 14/31 dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019638/1, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 7 listopada 2017 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2017 r.

Data powstania: wtorek, 14 lis 2017 08:54
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2017 08:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lis 2017 08:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 802 razy