BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 187/17 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018 w składzie:

 

1) Arkadiusz Tomaszewicz – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Sylwia Szczech – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 r.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lis 2017 12:20
Data opublikowania: środa, 15 lis 2017 13:24
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 753 razy