BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 1129/50 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,
2.    Członek komisji – Ewa Żmijewska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Ewa Ostrowska.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 23 stycznia 2019 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2019 r.

Data powstania: piątek, 11 sty 2019 07:41
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 10:12
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1064 razy