BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 388 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Marcin Ilewicz,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji –Hanna Waszkiewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 15 września 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2011 roku.
Data powstania: środa, 14 wrz 2011 08:03
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2011 10:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1781 razy