BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 129/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku w składzie: 1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej, 2) Agnieszka Kręciewska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej, 3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej, 4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej. § 2 Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r. i Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2011 r. BURMISTRZ PISZA /-/ Jan Alicki

Data powstania: środa, 21 wrz 2011 13:09
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2011 14:20
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1629 razy