BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 149/11 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.


Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Piszu, w następującym składzie:

- Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący
- Bartłomiej Sienkiewicz - członek
- Mateusz Cieśluk - członek

2. Zobowiązuję Prezesa Zarządu „Sklejka-Pisz” Paged S.A. w Piszu do powołania w podległej jednostce organizacyjnej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.

§ 2.

Inwentaryzację sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej przeprowadzić według stanu na dzień 30 listopada 2011 roku i zakończyć do dnia 10 grudnia 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2011 r.

Data powstania: czwartek, 10 lis 2011 08:56
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2011 09:04
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1644 razy