BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 95/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
zmienionym Zarządzeniem Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 28/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 33/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 123/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 162/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 31/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2011 r. wprowadzam następującą zmianę:
- w § 9 Załącznika do Zarządzenia ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Oferta dla firm 60” (telefon: .................),
2) Taryfa „Top Firma 300” (telefon: .........................),
3) Taryfa „Optymalny z Internetem 450” (telefony: .................., ..............., ............, .............., .............., .....................),
4) Taryfa „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: ..................),
5) Taryfa „Oferta dla firm 250” ( telefony: .................., .......................),
6) Taryfa „Oferta dla firm 125” ( telefony: .............., ..................., .................., ....................),
7) Taryfa „Oferta dla firm 500” ( telefon: .................),
8) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: .................., ......................),
9) Taryfa „Optymalny 100”(telefony: ................., .......................),
10)Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ....................., .....................).
4. Limity rozmów
Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:
1) dla taryfy „Oferta dla firm 60” (telefon: ....................) – limit bezpłatnych minut 60,00,
2) dla taryfy „Oferta dla firm 250” (telefony: ..................., ..........................) – limit bezpłatnych minut 250,00,
3) dla taryfy „Top Firma 300” (telefon: ......................) – limit bezpłatnych minut 300,00,
4) dla taryfy „Optymalny z Internetem 450” (telefony: ..................., ................., ..................., ..............., ......................, ...................) – limit bezpłatnych minut 450,00,
5) dla taryfy „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: ..................) – limit bezpłatnych minut 1800,00,
6) dla taryfy „Oferta dla firm 125” (telefony: ............., ............, ..............., ................) – limit bezpłatnych minut 125,00,
7) dla taryfy „Oferta dla firm 500” (telefon: ......................) – limit bezpłatnych minut 500,00,
8) dla taryfy „Optymalny 450” (telefony: ..................., ....................) – limit bezpłatnych minut 450,00.,
9) dla taryfy „Optymalny 100”(telefony: ..............., ...................) - limit bezpłatnych minut 100,00.”
10) dla taryfy „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: .................., .....................) - limit bezpłatnych minut 900,00.”
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 17 lis 2011 09:32
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2011 11:32
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1504 razy