BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 95/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

zmienionym Zarządzeniem Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 28/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 33/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 123/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 162/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 31/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 84/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadzam następującą zmianę:

- w § 9 Załącznika do Zarządzenia ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dostępne taryfy

Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:

1) Taryfa „Oferta dla firm 60” (telefon: ...................),

2) Taryfa „Optymalny z Internetem 450” (telefony: .................., ..................., ..............., .................., .................., .......................),

4) Taryfa „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: .....................),

5) Taryfa „Oferta dla firm 250” ( telefony: ..................., .......................),

6) Taryfa „Oferta dla firm 125” ( telefony: ...................., .......................),

7) Taryfa „Optymalny 250”(telefon: ..................., ........................),

8) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: ......................., ..........................),

9) Taryfa „Optymalny 100”(telefony: ....................., .......................),

10)Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: .................., ................, ..................., ...................).

4. Limity rozmów

Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:

1) dla taryfy „Oferta dla firm 60” (telefon: ...................) – limit bezpłatnych minut 60,00,

2) dla taryfy „Oferta dla firm 250” (telefony: ....................., ...................) – limit bezpłatnych minut 250,00,

4) dla taryfy „Optymalny z Internetem 450” (telefony: .................., ...................., ................, ..................., ..............., ...................) – limit bezpłatnych minut 450,00,

5) dla taryfy „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: ..................) – limit bezpłatnych minut 1800,00,

6) dla taryfy „Oferta dla firm 125” (telefony: ................, ......................) – limit bezpłatnych minut 125,00,

7) dla taryfy „Optymalny 250”(telefon: ...................., ....................) – limit bezpłatnych minut 250,00,

8) dla taryfy „Optymalny 450” (telefony: ..................., ....................) – limit bezpłatnych minut 450,00.,

9) dla taryfy „Optymalny 100”(telefony: .................., ...................) - limit bezpłatnych minut 100,00.”

10) dla taryfy „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ................, .............., ................, ...................) - limit bezpłatnych minut 900,00.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2011 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 17 lis 2011 09:38
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2011 11:33
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1711 razy