BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166 /11 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 486/1, 487/9 o powierzchni 186 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr Nr OL1P/00013024/2 i OL1P/00020900/9,
w składzie :

a/ Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/ Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/ Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/ Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 21 grudnia 2011 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2011 r.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2011 08:40
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2011 10:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2012 08:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1675 razy