BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Na podstawie art. 26, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Jolanta Bylica
  2. Anna Michalak
  3. Tomasz Wierzbowski

 zwaną dalej „Komisją Konkursową”.

§ 2. 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy przegląd i ocena obiektów zgłoszonych do Konkursu  na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Przegląd i ocena obiektów zgłoszonych do Konkursu nastąpi w terminie do 5 stycznia 2013 r.

3. Z przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do Konkursu, Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający ocenę poszczególnych obiektów wraz z propozycją przyznania nagród.

§ 3. Wszystkie prace Komisji Konkursowej odbywać się będą zgodnie z Regulaminem konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2013 r.

Data powstania: piątek, 4 sty 2013 12:18
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2013 12:41
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2064 razy