BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego „Piska wieża – stwórz jej obraz i legendę”.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie konkursu plastycznego i literackiego „Piska wieża - stwórz jej obraz i legendę” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 151/13 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego „Piska wieża - stwórz jej obraz
i legendę” wprowadza się następującą zmianę:
- w ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Prace należy składać od 16 grudnia 2013 roku do 14 lutego 2014 roku.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2014 roku.
Data powstania: środa, 8 sty 2014 15:16
Data opublikowania: środa, 8 sty 2014 16:05
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2183 razy