BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonej nr działki 564/5 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013019/4, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3.    Członek komisji – Ewa Banach,
4.    Członek komisji – Ewa Szymańska,
5.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 26 stycznia 2015 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2015 r.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 08:37
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 11:57
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2207 razy