BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych numerami działek: 1410/3 i 1410/4, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013023/5, w składzie:

 

 

 

 

 
1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 


2. Członek komisji – Ewa Rogowska,

 


3. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 


4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 30 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2015 r.

Data powstania: czwartek, 29 sty 2015 08:38
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2015 12:03
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2070 razy