BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 3/16 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania w składzie:

1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Adam Rutkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 r.

 BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 sty 2016 15:17
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2016 15:46
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2081 razy