BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”

w Piszu

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) , art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Statutu Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”   z siedzibą w Piszu i nadania Statutu

( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 3867 i 3868 ) zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Z dniem 15 stycznia 2016 r. powołuję Pana Roberta Jarosława Duszyńskiego na stanowisko Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2016 r.

 

 /-/ Burmistrz Pisza

Andrzej Szymborski

 

 

                                              

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2016 08:54
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2016 12:12
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1951 razy