BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 235/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu gminy Pisza w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Pliki do pobrania: