BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

 

 

            Na  podstawie  § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r.  w sprawie sposobu  i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości   /Dz. U.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./  zarządzam   co następuje:

 

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuję   komisję przetargową do przeprowadzenia  przetargu  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej   w Piszu przy ul. Rybackiej oznaczonej  numerami  geodezyjnymi działek   486/1, 487/9 o powierzchni  186 m2, dla  której   w Sądzie  Rejonowym  w Piszu Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzone są księgi wieczyste KW Nr  Nr  OL1P/00013024/2   i  OL1P/00020900/9,

 

w składzie :

 

 

 

a/Przewodniczący  komisji   -  Żmijewska   Ewa       

 

b/Członek komisji                -   Wnęta  Grażyna

 

c/Członek  komisji               -   Ilewicz Marcin

 

d/Członek komisji                -    Zajk Kamila

 

 

 

                                                        § 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg   w dniu   11  marca   2011 r.

 

                                                        § 3.

 

Zarządzenie wchodzi  w życie  z dniem  09 marca   2011 r.

 

                           

Data powstania: czwartek, 10 mar 2011 12:18
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2011 14:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 mar 2011 07:58
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1742 razy