BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 95/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału   oraz   użytkowania  telefonów   komórkowych   w   Urzędzie  Miejskim  w  Piszu

zmienionym Zarządzeniem  Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r.,  zmienionym Zarządzeniem  Nr 3/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem  Nr 28/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r.,  zmienionym Zarządzeniem  Nr 33/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2010 r.,  zmienionym Zarządzeniem  Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r.,  zmienionym Zarządzeniem  Nr 123/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2010 r.,  zmienionym Zarządzeniem  Nr 162/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionym Zarządzeniem  Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.    wprowadzam następującą  zmianę:

  - w § 9 Załącznika do Zarządzenia ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dostępne taryfy

Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:

1) Taryfa „Oferta dla firm 60” (telefon: ......................),

2) Taryfa „Top Firma 300” (telefon: .....................),

3) Taryfa „Optymalny z Internetem 450” (telefon: ................, .................., ................, ................, ................., .......................),

4) Taryfa „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: ....................),

5) Taryfa „Oferta dla firm 250” ( telefony: .................., .....................),

6) Taryfa „Oferta dla firm 125” ( telefony: .................., ....................., ....................., ...................),

7) Taryfa „Oferta dla firm 500” ( telefony: ...................., ........................),

8) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: ....................,  ....................., .........................),

9) Taryfa „Optymalny 100”(telefon: ........................).

4. Limity rozmów

Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:

1) dla taryfy „Oferta dla firm 60” (telefon: .......................) – limit bezpłatnych minut 60,00,

2) dla taryfy „Oferta dla firm 250” (telefony: ..............., ...................) – limit bezpłatnych minut 250,00,

3) dla taryfy „Top Firma 300” (telefon: ......................) – limit bezpłatnych minut 300,00,

4) dla taryfy „Optymalny z Internetem 450” (telefon: ...................., ......................, ................., ..................., .................., ........................) – limit bezpłatnych minut 450,00,

5) dla taryfy „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: ..................) – limit bezpłatnych minut 1800,00,

6) dla taryfy „Oferta dla firm 125” (telefony: ................., .................., ..................., ....................) – limit bezpłatnych minut 125,00,

7) dla taryfy „Oferta dla firm 500” (telefony: ................, .................) – limit bezpłatnych minut 500,00,

8) dla taryfy „Optymalny 450” (telefony: .............., ................, .....................) – limit bezpłatnych minut 450,00.,

9) dla taryfy „Optymalny 100”(telefon: ........................) -  limit bezpłatnych minut 100,00.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2011 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki

Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 12:58
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 15:38
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1734 razy