BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działek 773, 774 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, w składzie:

1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewa Szymańska,
3. Członek komisji – Kamila Zajk,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2011 roku.

Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 14:43
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2011 16:17
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1659 razy