BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 388 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303, w składzie:

 

 

 


  1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,

  2. Członek komisji – Ewa Szymańska,

  3. Członek komisji – Kamila Zajk,

  4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

 

 

 

§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2011 roku.

 

 

Data powstania: wtorek, 26 kwi 2011 12:38
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2011 16:54
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1820 razy