BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2011 r.

na podział, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wznowienie granicy działki nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wznowienie granicy działki nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w składzie:

1) Ewa Żmijewska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Marcin Ilewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2011 r.BURMISTRZ PISZA

/-/ Jan Alicki

Data powstania: środa, 11 maj 2011 14:28
Data opublikowania: środa, 11 maj 2011 16:24
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1721 razy