BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie § 7 ust 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 74/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego zmienionego Zarządzeniem Nr 100/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2010 r., Zarządzeniem Nr 115/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2010 r., Zarządzeniem Nr 161/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r., Zarządzeniem Nr 188/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów pożarniczych marki: Żuk A-151C o numerze rejestracyjnym SWY 5758, Żuk A-1507B o numerze rejestracyjnym NPI J903, Żuk A-15M o numerze rejestracyjnym NPI 50AN, będących w użytkowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiących własność Gminy Pisz, w składzie:

1. Ryszard Buczel – przewodniczący komisji przetargowej,
2. Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz komisji przetargowej,
3. Marcin Ilewicz – członek komisji przetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2011 r.Data powstania: wtorek, 24 maj 2011 07:28
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2011 07:37
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1712 razy